EST ENG RUS

Sõpruskoolid

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Helsingi Aleksis Kivi Põhikooli sõprussuhted on kestnud alates 1988.aastast.

Meie koostöö on toimunud  kahes valdkonnas:

  • õpetajate täiendkoolitus
  • õpilasvahetus

Õpilased on teinud koostööd erinevatel teemadel:

  • Eesti ja Soome kultuuride ühisosa ja erinevused

Muuseumitunnid Tallinnas ja Helsingis

  • Energiasäästlik loodushoid

“Kaevandused Eestis ja Soomes”, “Energiavõsa tähtsusest”

  • Läänemere äärsete riikide floora ja fauna

Loodus- ja rahvusparkide külastused

  • Tervislik eluviis

“Tervislik toit meie laual”

  • Sport

Ühisüritused koolide staadionitel ja ka Kisakallio spordikeskuses

Toredaks traditsiooniks on osalemine mõlema riigi sünnipäevade pidulikel üritustel ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ning  Helsingi Aleksis Kivi Põhikooli sünnipäevadel.

Õpetajatele on korraldatud koolitusi nii Soomes, Novgorodis kui ka Tallinnas.

Õpetajad on kogemusi jaganud sõpruskooli õpetajatele ning andnud tunde sõpruskooli õpilastele.

Koostöö toimub projektipõhiselt, mida finantseeritakse mitmetest fondidest ning koostööprogrammidest.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.