EST ENG RUS

1. klassVastuvõtt 1. klassi 2021-2022 õppeaastaks

Alates 1. märtsist 2021, saavad lapsevanemad esitada koolikoha taotlusi 2021. aasta septembris 1. klassi astuvate laste kohta.

Koolikoht määratakse elukohajärgselt Tallinna Haridusameti poolt. 

Täpsema informatsiooni leiate:

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Videojuhis:

https://youtu.be/02-Q0KY1L6g 

 

Hiljemalt 20. maiks 2021 teatab Tallinna Haridusamet lapsevanematele elukohajärgsest koolist eKooli keskkonna kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.

Pärast seda teavitab kool lapsevanemaid vajalike dokumentide esitamisest.


1. klassi vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks

Kui olete e-koolis koolikoha vastu võtnud, palume esitada vastuvõtudokumendid digitaalselt aadressile kristiine@kristiine.edu.ee ühes konteineris digiallkirjaga või 

posti teel allkirjastatult aadressil Tallinna Kristiine Gümnaasium Nõmme tee 32 13426 Tallinn 

 

Dokumendid:

  • Taotlus 1.klassi vastuvõtuks (blanketi leiate kooli kodulehelt http://kristiine.edu.ee/et/page/blanketid);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (ID-kaart või sünnitunnistus);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (võib esitada ka septembris);
  • Koolivalmiduskaart selle olemasolul või tunnistus eelkooli läbimise kohta;
  • Nõusolek andmete töötlemiseks (blanketi leiate kooli kodulehelt http://kristiine.edu.ee/et/page/blanketid)

 

Õppetöö 1. klassis toimub 11.50-15.20

Digitaalse dokumendifoto õpilaspileti jaoks saate saata ja koolipäeviku osta koolist (hind 2.45) pärast 24. augustit. Täpsem info tuleb kooli kodulehele. 

Koolis dokumentide vastuvõttu ja vestlusi ei toimu.

 

Täiendavatele küsimustele vastab õppealajuhataja Anu Rannus anu.rannus@kristiine.edu.ee; telef  53 062072; 651 3033


Vastuvõtt 1. klassi 2020-2021 õppeaastaks

Alates 1. märtsist 2020, saavad lapsevanemad esitada koolikoha taotlusi 2020. aasta septembris 1. klassi astuvate laste kohta.

Koolikoht määratakse elukohajärgselt Tallinna Haridusameti poolt. 

Täpsema informatsiooni leiate:

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

Hiljemalt 20. maiks 2020 teatab Tallinna Haridusamet lapsevanematele elukohajärgsest koolist eKooli keskkonna kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.

Pärast seda teavitab kool lapsevanemaid vajalike dokumentide esitamisest.


Vastuvõtu kord


Vajalikud õppevahendid 1. klassi õpilasele

Nimekiri vajalikest õppevahenditest, mis 1. klassi astuval õpilase olema peaksid asub SIIN!


Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"