EST ENG RUS

1. klass1.klassi vastuvõtt 2021

Kui olete e-koolis koolikoha vastu võtnud, palume esitada vastuvõtudokumendid digitaalselt aadressile sisseastumine@kristiine.edu.ee ühes konteineris digiallkirjaga või posti teel allkirjastatult aadressil Tallinna Kristiine Gümnaasium Nõmme tee 32 13426 Tallinn

Dokumendid:

  • Taotlus 1.klassi vastuvõtuks (blanketi leiate kooli kodulehelt http://kristiine.edu.ee/et/page/blanketid);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (ID-kaart või sünnitunnistus);
  • võimalusel ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (võib esitada ka septembris);
  • Koolivalmiduskaart

Õppetöö 1. klassis toimub 11.50-15.20

Klassijuhataja saadab täpsustava info pärast 25.augustit. 1.-3.klassi õpilastel on meie kooli päevik (hind 2.60), mille saab osta augustis.

 

Täiendavatele küsimustele vastab õppealajuhataja Anu Rannus: anu.rannus@kristiine.edu.ee; telef  53 062072; 651 3033


Vastuvõtt 1. klassi 2021-2022 õppeaastaks

Alates 1. märtsist 2021, saavad lapsevanemad esitada koolikoha taotlusi 2021. aasta septembris 1. klassi astuvate laste kohta.

Koolikoht määratakse elukohajärgselt Tallinna Haridusameti poolt. 

Täpsema informatsiooni leiate:

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Videojuhis:

https://youtu.be/02-Q0KY1L6g 

 

Hiljemalt 20. maiks 2021 teatab Tallinna Haridusamet lapsevanematele elukohajärgsest koolist eKooli keskkonna kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.

Pärast seda teavitab kool lapsevanemaid vajalike dokumentide esitamisest.


Vastuvõtu kord


Vajalikud õppevahendid 1. klassi õpilasele

Nimekiri vajalikest õppevahenditest, mis 1. klassi astuval õpilase olema peaksid asub SIIN!


Tulevased sündmused:
Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid