EST ENG RUS

Gümnaasium vana õppekava

HUMANITAAR X klass XI klass XII klass
Aine
Eesti keel 3 3 3
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 4 4 4
Vene keel 3 3 3
Itaalia keel (C-võõrkeel ) 2 3 2
Saksa keel (C-võõrkeel ) 2 3 2
Matemaatika 3 3 3
Geograafia 2 1  
Bioloogia   2 2
Keemia 2 2  
Füüsika 2 2 2
Ajalugu 2 3 2
Inimeseõp. 1 1
Ühiskonnaõpetus     2
Kunst ja kunstiajalugu 1 1 1
Muusika 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Meediaõpetus 1 1  
Tekstiõpetus     1
Kirjakunst   2  
Projektõpe/uurimustöö /praktika   1  
Veebidisain      
Kultuurilugu 2 2 1
Riigikaitse 1 1  
       
Kokku 105 kursust      
       
REAALHARU Aine X klass XI klass XII klass
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel 3 3 4
Vene keel 2 2 2
Itaalia keel (C-võõrkeel )   2  
Saksa keel (C-võõrkeel )   2 2
Matemaatika 6 6 6
Geograafia 2 1  
Bioloogia   2 2
Keemia 3 3  
Füüsika 3 3 3
Ajalugu 2 3 2
Inimeseõpetus 1 1  1
Ühiskonnaõpetus     2
Kunst ja kunstiajalugu 1 1 1
Muusika 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Veebidisain 1    
Loogika 1    
Joonestamine   1  
Projektõpe/uurimustöö,   1  
praktika
Kultuurilugu 1 1 1
Riigikaitse 1 1  
       
Kokku 106 kursust

Tulevased sündmused:


E 19.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnikino
K 21.03 Mälumängud (pärast kolmandat tundi 5.-7. klass ja pärast neljandat 8.-12. klass)
N 22.03 pärast kolmandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
R 23.03 pärast teist tundi ÕE koosolek
R 23.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnidisko
Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"