EST ENG RUS

Hindamise juhend

Õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimise kord.

Gümnaasium

Põhikool

 

Koolivaheaeg ja trimestrite hinnete väljapanek ei lange kokku

 

TRIMESTRITE JA POOLAASTATE AJAD PÕHIKOOLIS 2017/2018. ÕPPEAASTAL

I kooliaste

1.-3. klass

Kujundava hindamise    I poolaasta hinnangud  e-kooli tunnistusele 26. jaanuar 2018

                                    II poolaasta hinnangud  e-kooli tunnistusele 8. juuni 2018

 

II ja III kooliaste

4.-9. klassis kolm trimestrit

 1. klassis andeinetes (muusika, kunst, töö- ja tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) on kujundav hindamine Hinnangud e-kool tunnistusele 19. jaanuar ja 8. juuni 2018

 

I trimestri lõpp 1. detsember 2017

II trimestri lõpp 16. märts 2018

III trimestri lõpp 8. juuni  2018

 

I poolaasta lõpp 26. jaanuar 2018

II poolaasta lõpp 8. juuni 2018

1.-8. klasside viimane koolipäev 8. juuni 2018

Õppeaasta lõpp 11. juuni 2018

 

Gümnaasium 

G ASTMES ja 11. KLASSIDES

1 tund nädalas

8. juuni

 

 

 

 

 

2 tundi nädalas

26. jaan

8. juuni

 

 

 

 

3 tundi nädalas

27. nov

12. märts

8. juuni

           

 

 

4 tundi nädalas

10. nov

22. jaan

29. märts

8. juuni

 

 

5 tundi nädalas

20. okt

15. dets

16. veeb

13. apr

8. juuni

 

6 tundi nädalas

9. okt

24. nov

15. jaan

23. veeb

13. apr

8. juuni

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 riigieksamite vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa keeles (suuline) – 13.-14. juuni 2018

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) –  29. mai 2018
 1. klass
 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018
 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018

Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

7.klass – üleminekueksam (4. juuni 2018)

8. klass – loovtöö (kaitsmine 12.-16. märts 2018)

10.klass – üleminekueksam (4. – 6. juuni 2018)

11. klass – uurimistöö (kaitsmine 5.-8. juuni 2018)

11. klasside iseseisva töö nädal - 2.-4. mai

12. klass – koolieksam (4.-8. Juuni 2018)

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt leiab:

 1. Riigieksamite vormid ja ajad
 2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, ajad ja vormid
 3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tulevased sündmused:


Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"