EST ENG RUS

Põhikooli tunnijaotuskava

Õppeained/ klassid

1.

2.

3.

I kooliaste

4

5.

6.

II kooli-

aste

7.

8.

9.

III kooli-

aste

Eesti Keel

7

6

6

19

5

3

3

11

2

2

2

6

Loov eesti keel

 

+1

 

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjandus

 

 

 

 

 

2

2

4

2

2

2

6

A-võõrkeel (inglise keel)

 

 

3

3

3

3

3

9

3

3

3

9

Kirjatehnika ja lugemine

 

 

1

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglise keele grammatika

 

 

 

 

 

1

 

+1

 

1

 

+1

B-võõrkeel (vene keel)

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

9

Kirjatehnika ja lugemine

 

 

 

 

 

 

1

+1

 

 

 

 

Matemaatika

3

4

3

10

4

4

5

13

4

4

5

13

Loov matemaatika

1

1

1

+3

1

1

 

+2

 

 

 

 

Arvuteooria rakendused

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

+1

Loodusõpetus

1

1

1

3

2

2

3

7

2

 

 

2

Loodusvaatlused

1

1

1

+3

 

 

 

 

 

 

 

 

Geograafia

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

5

Loodusvöötmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

+1

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

5

Eesti selgroogsed

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

+1

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Ajalugu

 

 

 

 

 

1

2

3

2

2

2

6

Kodu- ja kultuurilugu

 

 

 

 

 

1

 

+1

 

 

 

 

Inimeseõpetus

 

1

1

2

 

1

1

2

1

1

 

2

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

2

Muusika

2

2

2

6

2

1

1

5

1

1

1

3

Kunst

1,5

1,5

1,5

4,5

1

1

1

 

1

1

1

 

Värvusõpetus

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Tehnoloogiaõpet

Käsitöö/tööõpetus

1,5

1,5

1,5

4,5

2

2

1

5

2

2

1

5

Materjaliõpetus

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Kehaline kasvatus

2

2

2

6

2

3

2

7

2

2

2

6

Tants

 

1

1

2

1

 

 

1

 

 

 

 

Ainete põhine infotehnoloogia

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Tunde kokku

20

23

25

 

25

27

30

 

30

32

32

 

Tulevased sündmused:


E 19.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnikino
K 21.03 Mälumängud (pärast kolmandat tundi 5.-7. klass ja pärast neljandat 8.-12. klass)
N 22.03 pärast kolmandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
R 23.03 pärast teist tundi ÕE koosolek
R 23.03 pärast kolmandat ja neljandat tundi vahetunnidisko
Logi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"