EST ENG RUSProjektid 2021-2022

 

Ülekoolilised  projektid 2021/2022

 

Loodus- ja keskkonnaprojektid                                 Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Haridusamet     

 

Huvitav koolipäev                                                     Rakett69 Teadusstuudio, Tallinna Haridusameti muuseumiprogramm    

 

Kaitse Ennast ja Aita Teisi                                        https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat   

 

"NEW GENERATION SCHOOLS IN THE

LIGHT OF EDUCATION 4.0" 2019-2022                           robootikavaldkonna koostööprojekt EU koolidega

 

"ALL WE NEED IS A NEW SY(STEM)" 2020-2023        robootikavaldkonna koostööprojekt Euroopa koolidega

 

"The Code Of Future: Eco-friendly Robotics"- 2020-2023  robootikavaldkonna koostööprojekt Euroopa koolidega


Projektid 2020-2021

 

Tallinna Kristiine Gümnaasium osaleb järgnevates Euroopa Liidu programmi Erasmus+ KA2 koolidevahelistes koostööprojektides:

Uue generatsiooni koolid hariduse valguses 4.0/ „New generation schools in the light of education 4.0“


Projekti „Uue generatsiooni koolid hariduse valguses 4.0“ eesmärk on integreerida Tööstuse 4.0 komponente ( robootika, 3d-disain, virtuaalreaalsus jne) haridussüsteemi ning selle tulemusel toetada matemaatika, loodusteaduste ja lugemise oskuste kasvu vähendades 15- aastaste õpilaste hulgas väljalangemise riski alla 15%, mida on ka käsitletud ka Euroopa Liidu 2020 aasta strateegias majanduskasvu tagamiseks vajaliku tegevusena. Lisaks soovime tutvustada tänastele õpilastel- kui tulevikku loovatele tehnoettevõtjatele oskusi näha ja ära tunda oma tulevikuvõimalusi.

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Hispaania, Portugal, Rumeenia, Sloveenia

01.09.2019-31.08.2022

 

Kõik mida vajame on uus Sy(STEM )/ „ALL WE NEED IS A NEW SY(STEM)“

Selle projekti eesmärk on: Aidata kaasa STEM-hariduse arendamisele kaasates tööstus 4.0 elemente koolides ja vähendada ebaõnnestumisi alla 15%, nagu on määratletud ET2020-s.

Tahame olla uue põlvkonna koolid, kes rakendavad STEM - lähenemisviisi kooskõlas eesmärgiga vähendada ebaõnnestumiste määra 15 - aastaste vanuserühmas alla 15% lugemise, matemaatika ja teaduse valdkonnas, nagu on sätestatud ELi 2020. aasta strateegias.

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Soome, Portugal, Ungari, Itaalia

Projekti kestus: 09.01.2020-31.08.2022

 

Tuleviku võti- ökoloogiasõbralikud robotid/ „The Code Of Future: Eco-friendly Robotics“

Soovime oma koolides välja töötada mudeli ja pakkuda seeläbi tuge oma riikide jätkusuutlikuks kasvuks - kaasata õppesse rohkem loodusteaduseid ja tehnoloogiat- tegevusi mis on kooskõlas eesmärgiga vähendada ebaõnnestumiste määra 15 - aastaste vanuserühmas alla 15% lugemise, matemaatika ja teaduse valdkonnas, nagu on sätestatud ELi 2020. aasta strateegias.

Seetõttu võtame eesmärgiks

1 - õppida koostööd erinevate kultuuridega

2 - tugevdada meie õpetajate professionaalsust läbi rahvusvahelise koostöö

3 - jagada keskkonnasõbralike koolide häid tavasid / kogemusi

4 - Töötame haridusrobotitega, et leida keskkonnaprobleemidele lahendusi

5 - STEM õppe õppeedukuse suurendamiseks rakendame üheskoos VEX, LEGO EV3 jne. roboteid

6 - murrame negatiivseid eelarvamusi robotite suhtes ja rakendame haridusroboteid globaalsetele probleemidele lahenduse leidmistel

7 - aidata õpilastel keskenduda looduskeskkonnaga seotud probleemidele (taastuvenergia, ringlussevõtt, kliimamuutused jne)

 

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Portugal, Poola, Hispaania, Makedoonia

Projekti kestus: 09.01.2020-31.08.2022

 

 

Eestisisesed projektid

 

Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)

Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Haridusamet 
   
Kaitse Ennast ja Aita Teisi 

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat


Projektid 2019-2020

Erasmus+

EĞİTİM 4.0 IŞIĞINDA YENİ NESİL OKULLAR“  rahvusvaheline koostööprogramm

Liiklusohutus

1.klassid

Noorsoopolitsei, Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupp

Sport koolis

1.klassid    

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet,Tallinna Haridusamet

Kaitse end ja aita teist

6.klassid 

Põhja Päästekeskus

VEPA

I-II kooliaste

Tervise Arengu Instituut (koolikiusamine, suhtlemis- ja koostööoskused)

Vau! Ohhoo! 

7.klassid 

õppimine läbi huvitavate ja praktiliste tegevuste

Minu Lugu

9-12.klassid

100 ettevõtjat ja juhti Tallinna koolides

Euroopa keeltepäev

5.klass

eTwinningu projekt

Soovide puu

5.klass

eTwinningu projekt

Liiklusvanker

Tihase Lasteaiale ehitavad meie põhikooli õpilased liiklusvankri


Projektid 2018/2019

Robomatemaatika (kuidas robotite kasutamine matemaatikatunnis tõstab õpitulemusi (I ja II kooliaste) Tallinna Ülikool
Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)     KIK, Tallinna Haridusamet
Long-term Study Mobility (School Exchange Partnerships) Erasmus +
Tagasi kooli TKG vilistlased, lapsevanemad

Projektid 2017/2018

Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)

Tallinna Haridusamet

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Suitsuprii klass

Tervisearengu Instituut

Kaasjuhendamise projekt           

Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet

Minikonverents

koostööprojekt vilistlastega

Tagasi kooli

TKG vilistlased, lapsevanemad

Sport kooli

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Haridusamet


Tulevased sündmused:


20.06.2022 Põhikooli lõpuaktus - algab kell 14.00
21.06.2022 Gümnaasiumi lõpuaktus - algab kell 14.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid