EST ENG RUSProjektid 2007/2008 õ.a.

ÕPI KAASLASELT - õpilaskonverents

 

MIDA ON ÕPPIDA EUROOPA LIIDU RAHVUSKOOLIS -  Kooltus-ja nõustamis-keskus Hared,õpetajate koolitus

                 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS - Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM  – tervislik ja säästev eluviis koostöö Aleksis Kivi nimelise kooliga Helsingis

 

TEE ISE JA TUNNE RÕÕMU - Kristiine Linnaosavalitsus, linnaosa koolide tantsu-võistlus ja teatrifestival

 

SÖÖ TERVISEKS!

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES

Tervise Arengu Instituut


Projektid 2006/2007 õ.a.

OLE NORMAALNE - Kristiine LOV, Tallinna Politseiprefektuur, liiklus- ja  tervisekasvatuse alaste teadmiste parandamine

 

EMAKEELEPÄEV – Rahvusraamatukogu, emakeele väärtustamine, infokirjaoskuse olulisus kaasajal ja raamatukogu IT võimaluste tutvustamine

 

EUROOPA KOOLIS - Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Teadusministeerium

õpilaskonkursi kaudu tutvuda ja tutvustada Euroopa Liitu

 

ROHELINE KOOLIÕU - Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei, õppetund kooliõues, koolikeskkonna ja korrastatud territooriumi väärtustamine

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS - Politsei ja Päästeamet, teavitada õpilasi liikluses ja tänavatel valtsevatest  ohtudest, tutvustada käitumisviise kriisisituatsioonis, õpilase õigused ja kohustused

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM - Aleksis Kivi nimeline kool Helsingis, propageerida tervislikku ja säästvat eluviisi

 

KOOLIKONTSERDID – Eesti Kontsert, vanamuusika ja kaasaegse muusika erinevate zanrite tutvustamine

 

KULTUURI- JA KEELEPRAKTIKA MOSKVAS - Leontravel OÜ, ajaloo ja kultuuri-väärtustega tutvumine, keelepraktika

 

FOTOKONKURSS „AASTAEAG JA INIMENE“ - Pildikompanii OÜ, õpetada õpilasi ja õpetajaid  nägema ja mõistma inimest ning loodust kui tervikut

 

SÖÖ TERVISEKS!

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu  Instituut 


Projektid 2005/2006 õ.a.

KVALITEET HARIDUSES - Briti Nõukogu,  juhtkonna ja õpetajate koolitus

 

KOOLIJUHTIMINE 21. SAJANDIL - Briti Nõukogu, juhtkonna koolitus

 

MUUKEELNE LAPS KOOLIS – Tallinna Ülikool,õppekavaarendus, õpetajate koolitus

 

LASTEVANEMATE KOOL – Avatud Meele Instituut, Alter Ego

 

KIRI / SÕNNUM - MÄRKA INIMEST – ülevabariigiline õpilaskonverents

 

ROHELINE KOOLIÕU – Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei

 

NOORTE ÕPPEKAVAVÄLINE EESTI JA VENE KEELE ÕPPE PROJEKT - Tallinna

Üldgümnaasium ja Eesti Mereakadeemia  Merekool

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS (1-4. klass)  – Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM (5. klassid) – tervislik ja säästev eluviis, koostöö

Aleksis  Kivi nimelise kooliga Helsingis 

 

ONLINE TUNNID – EF pilootprojekt, koostöö Hylton Red House School, Inglismaal       

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu Instituut


Projektid 2004/2005 õ.a.

PERE JA KOOLI TÄHTSUS LAPSE EMOTSIONAALSEL JA VAIMSEL ARENDAMISEL
 
 
KVALITEET HARIDUSES – Briti Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium
 
OLE NORMAALNE
 
MUUSIKAETENDUSE SÜND
 
KESKKONNAPROJEKT "PUHAS VESI"
 
EMAKEELEPÄEV
 
EUROOPA KOOLIS
 
TALLINNA JA ITAALIA NOORSOOVAHETUSE PROJEKT
 
TALLINNA ÜLDGÜMNAASIUMI JA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI NOORSOOPROJEKT

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.