EST ENG RUSProjektid 2005/2006 õ.a.

KVALITEET HARIDUSES - Briti Nõukogu,  juhtkonna ja õpetajate koolitus

 

KOOLIJUHTIMINE 21. SAJANDIL - Briti Nõukogu, juhtkonna koolitus

 

MUUKEELNE LAPS KOOLIS – Tallinna Ülikool,õppekavaarendus, õpetajate koolitus

 

LASTEVANEMATE KOOL – Avatud Meele Instituut, Alter Ego

 

KIRI / SÕNNUM - MÄRKA INIMEST – ülevabariigiline õpilaskonverents

 

ROHELINE KOOLIÕU – Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei

 

NOORTE ÕPPEKAVAVÄLINE EESTI JA VENE KEELE ÕPPE PROJEKT - Tallinna

Üldgümnaasium ja Eesti Mereakadeemia  Merekool

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS (1-4. klass)  – Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM (5. klassid) – tervislik ja säästev eluviis, koostöö

Aleksis  Kivi nimelise kooliga Helsingis 

 

ONLINE TUNNID – EF pilootprojekt, koostöö Hylton Red House School, Inglismaal       

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu Instituut


Projektid 2004/2005 õ.a.

PERE JA KOOLI TÄHTSUS LAPSE EMOTSIONAALSEL JA VAIMSEL ARENDAMISEL
 
 
KVALITEET HARIDUSES – Briti Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium
 
OLE NORMAALNE
 
MUUSIKAETENDUSE SÜND
 
KESKKONNAPROJEKT "PUHAS VESI"
 
EMAKEELEPÄEV
 
EUROOPA KOOLIS
 
TALLINNA JA ITAALIA NOORSOOVAHETUSE PROJEKT
 
TALLINNA ÜLDGÜMNAASIUMI JA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI NOORSOOPROJEKT

Tulevased sündmused:


30.03.2023 Peetsude meisterdamine
27-31.03.2023 Stiilinädal
31.03.2023 Naljapäev; retrodisko vahetunnid


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.