EST ENG RUS

Raamatukogu

 

Raamatukoguhoidja Elju Valk

Tel. 6513032

E-post.  raamatukogu@kristiine.edu.ee

Raamatukogu lahtioleku ajad :

Esmapäev 10-16

Teisipäev 10-15

Kolmapäev 10-15

Neljapäev 10-16

Reede 10-14

Otsingut raamatukogus leiduvate teavikute kohta saab teha elektronkataloogist RIKS.

Lugemissaalis saab kasutada oma sülearvutiga internetti –WIFI.

Perioodika raamatukogus.

Ajalehed.

 • Eesti Ekspress
 • Eesti Päevaleht
 • Õpetajate Leht

Ajakirjad.

 • Akadeemia 
 • Anne&Stiil 
 • Burda 
 • Eesti Loodus
 • Horisont 
 • Käsitöö 
 • Miki-Hiir 
 • National Geographic
 • Tehnikamaailm 
 • Täheke 
 • Eesti Naine
 • Kodutohter 

Uudiskirjandus - vaata RIKS

 

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE KORD

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus  18.03.2011 nr.7. „Kooliraamatukogude  töökorralduse alused“ ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 23.01.2018 käskkiri nr 1.1-6/5

LUGEJAD

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kooli õpilased, õpetajad ja töötajad.
 2. Lugejaks registreeritakse uued õpilased, õpetajad ja töötajad isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejakaardiks on e-õpilaspilet või e-töötõend.
 3. Raamatuid ei laenutata neile õpilastele, kellel on likvideerimata eelneva õppeaasta võlgnevused nii õpikute, ilukirjanduse ja muude teavikute osas.
 4. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama sama teavikuga või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud väljaandega. Õpilase poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem. Vaidlusalused küsimused lahendab raamatukogutöötaja koos juhtkonnaga.
 5. Koolist lahkuv õpilane või töötaja tagastab kõik raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja teatisele, mille alusel kantselei väljastab vajalikud dokumendid.

 TEENUSED

 1. Kooliraamatukogu kohalkasutus, laenutus, teatmeteenindus ja infootsing Interneti andmebaasidest on tasuta.
 2. Avariiulitel olevaid teavikuid kasutatakse kohapeal.
 3. Koju ei laenutata teatmeteoseid, ajalehti, ajakirju ja haruldasi ainueksemplare.
  • Erandjuhul (uurimistööd, referaadid) ja kokkuleppel raamatukoguhoidjaga on võimalik teavikuid koju laenutada lühikese tähtajaga.
 4. Teavikute kojulaenutuse tähtaeg on kolm nädalat.
  • Teaviku tagastamise tähtaega võib pikendada kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
 5. Raamatukogu võlglastele saadetakse meeldetuletus meili teel.

ÕPIKUD,TÖÖVIHIKUD JA MUUD ÕPPEVAHENDID.

 1. Põhikooli õpilastele väljastatakse õppematerjalid tasuta.
 2. Raamatukogust väljastatud õpikud kontrollib õpilane üle ja teatab puudustest (määrdunud, katkised, puuduvad lehed jm.) raamatukoguhoidjale hiljemalt kahe nädala jooksul õppematerjalide kättesaamisest .
 3. Õpilane kirjutab õpikus vastavale kohale enda nime, klass ja õppeaasta. Paneb õpikule   ümber paberi või kilekaaned.
 4. Õpikute tagastamine toimub õppeaasta lõpul vastavalt kodukorrale.
  • Pikendatud õppetööks vajalikud õpikud tuleb tagastada hiljemalt 31.augustiks.

 RAAMATUKOGU KASUTAMINE

 1. Raamatukogus hoitakse vaikust ja korda. Omavaheline suhtlemine toimub vaikselt, teisi häirimata.
 2. Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, kasutab teatmekirjandust, tutvub perioodikaga.
 3. Vajadusel pöördub õpilane abi saamiseks raamatukoguhoidja poole.
 4. Enne lahkumist korrastab õpilane töökoha.
 5. Raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda . Ei mängita hasartmänge. Ei kasutata mobiiltelefoni. Mobiiltelefon on välja lülitatud või hääletul režiimil.
 6. Raamatukogus korduvalt korda rikkunud õpilaselt võib raamatukogu kasutusõiguse konkreetseks perioodiks ära võtta kooli juhtkonna otsusega, millest teavitatakse lapsevanemaid.

Tulevased sündmused:


Seoses viiruse levikuga on kõik sündmused hetkel edasi lükatud.

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"