EST ENG RUS

Raamatukogu

 

Raamatukoguhoidja Kaire Kott

Tel. 6513032

E-post.  kaire.kott@kristiine.edu.ee 

Raamatukogu lahtioleku ajad :

E 8.00-17.00

T 8.00-16.00

K 8.00-16.00

N 8.00-16.00

R 8.00-15.00

Lugemissaalis saab kasutada oma sülearvutiga internetti –WIFI.

 

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE KORD

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus  18.03.2011 nr.7. „Kooliraamatukogude  töökorralduse alused“ ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 23.01.2018 käskkiri nr 1.1-6/5

LUGEJAD

 1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kooli õpilased, õpetajad ja töötajad.
 2. Lugejaks registreeritakse uued õpilased, õpetajad ja töötajad isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejakaardiks on e-õpilaspilet või e-töötõend.
 3. Raamatuid ei laenutata neile õpilastele, kellel on likvideerimata eelneva õppeaasta võlgnevused nii õpikute, ilukirjanduse ja muude teavikute osas.
 4. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama sama teavikuga või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud väljaandega. Õpilase poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem. Vaidlusalused küsimused lahendab raamatukogutöötaja koos juhtkonnaga.
 5. Koolist lahkuv õpilane või töötaja tagastab kõik raamatukogust laenutatud teavikud. Teavikute tagastamise kohta annab raamatukoguhoidja allkirja teatisele, mille alusel kantselei väljastab vajalikud dokumendid.

 TEENUSED

 1. Kooliraamatukogu kohalkasutus, laenutus, teatmeteenindus ja infootsing Interneti andmebaasidest on tasuta.
 2. Avariiulitel olevaid teavikuid kasutatakse kohapeal.
 3. Koju ei laenutata teatmeteoseid, ajalehti, ajakirju ja haruldasi ainueksemplare.
  • Erandjuhul (uurimistööd, referaadid) ja kokkuleppel raamatukoguhoidjaga on võimalik teavikuid koju laenutada lühikese tähtajaga.
 4. Teavikute kojulaenutuse tähtaeg on kolm nädalat.
  • Teaviku tagastamise tähtaega võib pikendada kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.
 5. Raamatukogu võlglastele saadetakse meeldetuletus meili teel.

ÕPIKUD,TÖÖVIHIKUD JA MUUD ÕPPEVAHENDID.

 1. Põhikooli õpilastele väljastatakse õppematerjalid tasuta.
 2. Raamatukogust väljastatud õpikud kontrollib õpilane üle ja teatab puudustest (määrdunud, katkised, puuduvad lehed jm.) raamatukoguhoidjale hiljemalt kahe nädala jooksul õppematerjalide kättesaamisest .
 3. Õpilane kirjutab õpikus vastavale kohale enda nime, klass ja õppeaasta. Paneb õpikule   ümber paberi või kilekaaned.
 4. Õpikute tagastamine toimub õppeaasta lõpul vastavalt kodukorrale.
  • Pikendatud õppetööks vajalikud õpikud tuleb tagastada hiljemalt 31.augustiks.

 RAAMATUKOGU KASUTAMINE

 1. Raamatukogus hoitakse vaikust ja korda. Omavaheline suhtlemine toimub vaikselt, teisi häirimata.
 2. Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt: loeb, õpib, kasutab teatmekirjandust, tutvub perioodikaga.
 3. Vajadusel pöördub õpilane abi saamiseks raamatukoguhoidja poole.
 4. Enne lahkumist korrastab õpilane töökoha.
 5. Raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda . Ei mängita hasartmänge. Ei kasutata mobiiltelefoni. Mobiiltelefon on välja lülitatud või hääletul režiimil.
 6. Raamatukogus korduvalt korda rikkunud õpilaselt võib raamatukogu kasutusõiguse konkreetseks perioodiks ära võtta kooli juhtkonna otsusega, millest teavitatakse lapsevanemaid.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.