EST ENG RUS

Üldtegevuskava

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi prioriteedid 2019/2020

KESKKOND JA KOOSTÖÖ

Muutuv õpikäsitlus

 • Ainetevaheline lõiming (teemapõhine ja koostöine õpe) õpetajate koostöö põhikooli ja gümnaasiumi õppekavades
 • Põhikooli õpitulemused ja lõpetamine

Õppe- ja kasvatustegevus ning õpikeskkond:

 • Digipädevusmudeli rakendamine (1-12.klass)
 • Tagadada õpilasele võimetekohane areng ja põhikooli lõpetamine sobivas õppevormis
 • Õpetaja kui õpilase arengu toetaja, juhendaja ja suunaja
 • Õpilase sotsiaalsete (suhtlemise ja koostöö) oskuste arendamine mitmekülgsete tegevuste ja projektide kaudu

      -    Heategevus ja õpilase enese panus väärtuskasvatuses

      -    Aktiivne koolipäev

Personalikoolitus:

 • Digipädevusmudeli rakendamine
 • Materjalide süstematiseerimine ühiskasutuseks kooli võrgus

      - Sisekoolitus “Kolleegilt, kolleegile” - õpiring

 • Õpetaja eneseareng mentori ja praktikajuhendajana
 • Koolikeskkonna vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine (töötervishoid, tööohutus, koolivägivalla ennetamne, kriisiõppus)
 • Õpetaja professionaalse arengu toetamine vastavalt koolituskavale (HTM, HITSA, INNOVE ja kõrgkoolid jm)

Koostöö huvigruppidega:

 • Koostöö ja tagasiside huvigruppidelt, heaoluuküsitlused e-arengusvestlused tagavad kooli stabiilse arengu.
 • Kiire ja kaasaegne infovahetus tagab rahuliku töörütmi.
 • Oleme avatud mitmekülgsele koostööle.
 • Vanemad on kaasatud ja toetavad kooli väärtusi, turvalist ning vägivallatut koolikultuuri

Tulevased sündmused:


16.06 kell 12.00 - 9a lõpuaktus
16.06 kell 14.00 - 9b lõpuaktus
17.06 kell 12.00 - 12ab lõpuaktus

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"