EST ENG RUS

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta arengueesmärgid ja peamised tegevused

 • “Tallinna Kristiine Gümnaasiumi arengukava 2024-2029” kinnitamine ja sellest lähtuvalt tegevuste planeerimine.
 • Uute õppekavade arendustegevused, milles keskendutakse:
  • Õpetada ja motiveerida õpilast iseseisvalt õppima ja vajadusel abi küsima
  • Õpilase arengust lähtuv ja õppimist toetav hindamine
  • Kaasav haridus – muukeelne õpilane, HEV õpilane tavaklassis
  • Eesti keele kui võõrkeele tulemuslik õpetamine
  • Mitmekesine õpiruum (kooliõues, looduses, linnaruumis, ettevõttes, mäluasutuses, teaduskeskuses, looduskoolis, virtuaalses keskkonnas)
  • Siduda teema-aastad ja huvitegevus õppekavaga
  • Ülekoolilise “Koostööpäev” formaadi edasiarendus koostöiste õpioskuste arendamiseks
  • Aktiivsed tegevused vahetundides õuevahetunnid, virgutusminutid
 • Tallinna 2023-2024 teema aastaga seotud tegevused lülitada õppeprotsessi:
  • September- keeleõppekuu
   Oktoober- hõimukuu
   November- maailmahariduse kuu
   Detsember- traditsioonide kuu
   Jaanuar- mitmekultuurilisuse kuu
   Veebruar- kodukuu
   Märts- sõnakunsti kuu
   Aprill- Nutikuu
   Mai- Euroopa keelte kuu
   Juuni- laulu-ja tantsukuu
   Juuli- mängukuu
   August- mõistatuste-ja vanasõnade kuu
 • Õpetajate järelkasvu tagamine õpetajaametit väärtustades, sh. töötajate erialase pädevuse, vaimse ja füüsilise tervise toetamise kaudu.
 • Töötajate, õpilaste ja lapsevanemate pidev nõustamine ja kiire info liikumine tagab rahuliku koolielu toimimise.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.