EST ENG RUS

Eksamid

2018/2019 riigieksamite vormid ja ajad

 eesti keel        (kirjalik)                                                                  2. aprill 2019
 inglise keel     võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)                          6. mai 2019

 inglise keel     võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)                         7–10. mai; 3. mai 2019
 matemaatika   (kirjalik)                                                                 24. mai 2019

Koolieksam 12. klass                                                                    4.-8. juuni 2019

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik)                                           3. juuni 2019
matemaatika (kirjalik)                                     10. juuni 2019
valikeksam  (kirjalik)                                       13. juuni 2019

(bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetus või inglise/vene keeles võõrkeelena)

valikeksam võõrkeel (suuline)                         13-14. juuni 2019

 

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. klassi:
      eesti keel (kirjalik)                                  8. mai 2019
       matemaatika (kirjalik)                          15. mai 2019
 1. klassi:
      loodusõpetus (kirjalik)                             2. oktoober 2018
 1. klassi:
      eesti keel (kirjalik)                                 14. mai 2019
       matemaatika (kirjalik)                           21. mai 2019
   
 2. klassi:
     loodusõpetus (kirjalik)                             25. september 2018

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

 

Üleminekueksamid

7.klass                                 3 - 6. juuni 2019

10.klass                               3 - 6. juuni 2019

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt leiab:

 1. Riigieksamite vormid ja ajad
 2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, ajad ja vormid
 3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tulevased sündmused:


E 19.11 pärast seitsmendat tundi ÕE koosolek
T 20.11 pärast neljandat tundi 3.-4. klassi mälumäng
T 20.11 pärast viiendat tundi 5.-8. klassi mälumäng
T 20.11 kolmas tund 5.-8. klassi Koidulauliku konkursi koolivoor
T 20.11 neljas tund 9.-12. Koidulauliku konkursi koolivoo
K 21.11 pärast neljandat tundi 9.-12. klassi mälumäng
N 22.11 1.-4. tund algklasside kadrikarneval
R 23.11 pärast teist tundi ÕE infominutid
R 23.11 vahetunnidisko pärast neljandat ja viiendat tundi
R 23.11 kell 17.00 VABA LAVA
Войти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"