EST ENG RUS

Sõpruskoolid

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Helsingi Aleksis Kivi Põhikooli sõprussuhted on kestnud alates 1988.aastast.

Meie koostöö on toimunud  kahes valdkonnas:

  • õpetajate täiendkoolitus
  • õpilasvahetus

Õpilased on teinud koostööd erinevatel teemadel:

  • Eesti ja Soome kultuuride ühisosa ja erinevused

Muuseumitunnid Tallinnas ja Helsingis

  • Energiasäästlik loodushoid

“Kaevandused Eestis ja Soomes”, “Energiavõsa tähtsusest”

  • Läänemere äärsete riikide floora ja fauna

Loodus- ja rahvusparkide külastused

  • Tervislik eluviis

“Tervislik toit meie laual”

  • Sport

Ühisüritused koolide staadionitel ja ka Kisakallio spordikeskuses

Toredaks traditsiooniks on osalemine mõlema riigi sünnipäevade pidulikel üritustel ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ning  Helsingi Aleksis Kivi Põhikooli sünnipäevadel.

Õpetajatele on korraldatud koolitusi nii Soomes, Novgorodis kui ka Tallinnas.

Õpetajad on kogemusi jaganud sõpruskooli õpetajatele ning andnud tunde sõpruskooli õpilastele.

Koostöö toimub projektipõhiselt, mida finantseeritakse mitmetest fondidest ning koostööprogrammidest.

Tulevased sündmused:


05.12.2022 2. advendi kontsert 5.-8. klassidele ning 9.-12. klassile
05.12.2022 Rahatarkuse loeng 6. klassidele.
06.12.2022 Koostööpäev
06.12.2022 Luulekohvik
12.12.2022 Laulame koos jõululaule
19.12.2022 4. advendi kontsert 1.-4. klassile

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid