EST ENG RUS

Õpetajate konsultatsioonide ajad

Konsultatsiooniajal saavad õpilane ja õpetaja tunnivälisel ajal tegeleda ainealase tööga, mis mingil põhjusel tunnis tegemata jäi. Konsultatsiooni on õpilasel mõtet minna, kui ta

  • on puudunud ja tunneb, et ei saa vahepeal läbivõetud materjalist aru
  • ei saanud tunnis õpitud teemast aru
  • ei oska teha koduseid ülesandeid
  • õppeaine kohta on tekkinud küsimusi, millest tunnis ei räägitud
  • tahab valmistuda kontrolltööks/järeltööks/eksamiks/olümpiaadiks ja vajab abi
  • soovib halvasti tehtud või tegemata jäänud kontrolltööd järgi teha ja on selleks hästi valmistunud

Kui siintoodud ajad mingil põhjusel ei sobi, tasub rääkida õpetajaga. Õpetaja leiab vajadusel täiendava konsultatsiooniaja. Kui õpetajal pole konsultatsiooniaega märgitud, toimuvad konsultatsioonid kokkuleppelistel aegadel.

    E T K N R
Aasma Karmen õpetajaga kokkuleppel õpetajaga kokkuleppel   7. tund  õpetajaga kokkuleppel
Adler Dagmar kokkuleppel õpetajaga(eelistatult esmaspäeval)        
Allik Reet 14:00 - 14:45   13:00 - 13:45    
Amor Evelin 14:00-14:45 14:00-14:45      
Enneveer Liivia 13:45 - 14:30        
Figueroa Henton   Kokkuleppel õpetajaga       
Gross-Einasto Eleri 12.00-12.45        
Haalen Ilotana 13.00-13.45 (2.klass) Loovtöö ja digitunni teemal kokkuleppel õpetajaga       
Hergauk Eha 13.00- 13.45 13.00-13.45      
Järve Käthliin 14.45-15.30 14.45-15.30      
Kasearu Tiiu 13.45-15.30        
Kelder Külli igal koolipäeval kokkuleppel õpetajaga
Kelle Helmi   õpiabi tunnid vastavalt õpiabi tunniplaanile õpiabi tunnid vastavalt õpiabi tunniplaanile õpiabi tunnid vastavalt õpiabi tunniplaanile  
Kerem Tiina   14:45-15:45   14:00-15:00  
Kiik Saila 13.00-15.00        
Kitsing Lemme 14.00 - 14.45   14.00 - 14.45    
Korp Epp          
Kosk Jana 14:45-15:30   14:45-15:30    
Kuldpärg Gert-Ott     13:45-15:00    
Kuusk Mari-Ann     13:00-13:45   13:00-13:45
Kõiv Katrin igal koolipäeval kokkuleppel õpetajaga
Larionov Hedi 13:45-14:30 kokkuleppel 14:00-14:45 kokkuleppel      
Lauer Ruth   14.45-15.30      
Lember Helen         10.00-10.45 kokkuleppel õpetajaga
Lindvest  Arti   13.45-15.30      
Loit Reet 13.00-14.00        
Loit Meelis     kokkuleppel õpetajaga    
Luhakooder Raina     15:00 - 16:00 kehaliste ruum    
Luik Margus         14.45-15.30 kehaliste ruum
Lumiste Liisa 13.45 - 14.30 13.45 - 14.30      
Luuk Karin   Kokkuleppel õpetajaga 15.00-16.45      
Maakar Julia     13:50-14:35    
Mill Katrin M.       12.45-13.45 ruum 308  
Napsep  Tiina     14.50 - 15.35   kokkuleppel õpetajaga 14.40-15.25
Neemela Riina   13.50 - 14.35 13.50 - 14.35    
Orav Elo 14.00-14.45     13.00-14.00  
Orusaar Reet Kokkuleppel õpetajaga 7. 45       14.00-14.45
Pukk  Mare igal koolipäeval kokkuleppel õpetajaga kell 13.00
Puks Janno 15.45-16.30        
Põlluste Eva-Tiina 13:00-13:45 14:00-14:45     14:00-14:45
Pärismaa Liina   14.00-14.45   14.00-14.45  
Rannus Anu     14:45-15:45    
Reha Anu 14.45-15.30     14.45-15.30  
Ritso Marika 14.00-14.45       14.00-14.45
Saare Kertu          
Sarapuu Anne-Ly   13.00-13.45 14.00-15.45    
Sula Signe Iga koolipäev kokkuleppel õpetajaga   13.00 - 14.00    
Suslova Alesja igal koolipäeval kokkuleppel õpetajaga
Särekanno Tuuli vastavalt vajadusele kokkuleppel õpetajaga         
Tariq Katri 13.45-14.30 07:45 07:45 07:45  
Taro Angela       15:00 - 16:00 kehaliste ruum  
Vaarandi Merike     14.00 - 15.00 või õpilasega kokku lepitud ajal   14.00 - 15.00 või kokkuleppel õpilasega
Vahtra Piret 14.45-15.30     14.45-15.30  
Valter Sille igal koolipäeval kokkuleppel õpetajaga
Vilibert Lauri   14.45-15.30 14.45-15.30    

 

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.