EST ENG RUS

Riiklik järelvalve

 

Tallinna Haridusameti kodulehe leiad siit.

 

Tallinna Linnavolikogu 16.05.2013 revisjonikomisjoni akt nr 4/2013

Kontrolli läbiviimise aeg:18.03.–16.05.2013.

Teema: “Eelarveliste vahendite kontroll Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

aastatel 2010 ja 2011”

 

Kontrollijad teevad järgmised ettepanekud:

  1. Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.
  2. Märkida, et 2010. ja 2011. aastal Tallinna Kristiine Gümnaasiumi eelarvet kasutati eesmärgipäraselt ning säästlikult ning dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ja arhiveeritud.

 

Tallinna Haridusameti juhataja 13.05.2010 käskkirja nr 1-2/255 “Kontrolli läbiviimine haridusameti hallatavates asutustes ja komisjoni moodustamine” viis sisekontrolli sektori komisjon läbi plaanilise kontrolli teemal “Linnavara kasutusse andmise ning tunnitasu alusel osutatavate teenuste vastavus õigusaktidele”
Kontroll läbiviimise aeg: 18.05-04.06.2010
Ettekirjutused: puuduvad

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 15.02.2010 akt nr 10/2010
“Eelarveliste vahendite kasutamine linna haridusasutuste turvalisuse tagamisel 2009.aastal"
Ettekirjutused: puuduvad

Harju maavanema temaatiline riiklik järelvalve 20-28.10.2011
Teema: Ülevaade pedagoogide kvalifikatsioonist, täiendkoolituse võimaldamisest ja atesteerimise korraldusest ning Eesti Hariduse Infosüsteemi õpetajate alamregistris andmete õigsuse kontrollimine.
Temaatilise riikliku järelvalve teostamise õiend nr 2.1-6/26
Ettepanekud:
1. Seada eesmärgiks kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töölevõtmine ning viia miinimumini tähtajalise töölepinguga töötajate arv.
Ettekirjutused:
2. Tulenevalt “Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamise ning põhimääruse” § 18-st kanda EHISesse kõik õpetajate täiendkoolitustel osalemised vastavalt esitatud koolitustõenditele/tunnistustele.
3. Tulenevalt “Õpetajate koolituse raamnõuete” §17-st tagada, et kõik pedagoogid osaleksid viimase viie aasta jooksul täiendkoolituses vähemalt 160 tundi.

Tulevased sündmused:


01.12-15.12 Jõulumuusika vahetunnid
07.12 Liikumiskavade show 7.-12. klassile
13.12 Luutsina päeva tähistamine
15.12 Jõulukampsuni päev
18.12 Algklasside jõulupeod 9.00 ja 11.00
18.12 5.-6. klasside jõulupeod 13.00
20.12 7.-12. klasside jõulupeod; jõululaat

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

 

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.