EST ENG RUS

ABIKS LAPSEVANEMALE

COVID-19 tõkestamise juhend

Distantsõppe juhend

 

E-kooli kasutamise juhend

 

Sova.ee - jututuba kõikidele lastele
 
1.märtsil avas SOS Lasteküla eestikeelse chati www.sova.ee , mille eesmärk on aidata lapsi, kes tunnevad muret, ärevust, hirmu või otsest ohtu. Iga päev kl 14-22 vastavad lastele spetsiaalse koolituse saanud vabatahtlikud ja nõustajad, kes kuulavad  ja vajadusel annavad nõu.
 
Sova chat on  7-15aastastele lastele mõeldud vestlusplatvorm, kus lapsed saavad anonüümselt ja konfidentsiaalselt arutada neid vaevavaid küsimusi ja teemasid. Vahel piisab ühisest arutelust, et leida olukorrale parim lahendus. Hädaolukorras oleva lapsega tegeleme koos hädaabiteenistuse või politseiga. Chatis vastavad laste küsimustele vabatahtlikud ja nõustajad üle Eesti.
 
Miks otsustasime chati käivitada? Sest tunneme sügavat muret meie laste ja noorte pärast, kes praegusel ahastamapaneval ajal on sattunud olukorda, kust oma jõul enam välja ei pääse. Üha rohkem on lapsi, kes  tunnevad end lootusetus olukorras olevat. Meie kohustus on teha kõik selleks, et ükski laps ei tunneks end täna üksi.
 
 
 
Soovitame lugeda:

Michael Winteroff "Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid". See on hoiatav raamat, mida iga lapsevanem peaks lugema.

Tervise Arengu Instituudil on valminud õppematerjal lasteavanematele. Vanemlikud oskused pole kaasasündinud, vaid õpitavad ja arendatavad. Paljudel juhtudel vajavad vanemad abi  lapsega keeruliste vestluste läbiviimisel.
Selleks on hea abimees Tark Vanem koduleht  http://tarkvanem.ee/nouandla/oppevideod/
 
Alkomüütide videod lastevanematele leiab ka on TAI youtube’st
 
Infot lapse digimaailmas orienteerumise kohta:
 
 
Kasulikke linke leiad SIIT

Tervise Arengu Instituudi käsiraamat "VEPA kodu" https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

Artikleid Õpetajate Lehest: 

Vale vabakasvatuse ohver ehk sotsiaalne beebi

Kas kodutöid antakse tõesti liiga palju?

Kuidas toime tulla agressiivse lapsega - Kätlin Konstabel 

 

ÜLDKOOSOLEKVähemalt korda aastas toimub kooli lastevanemate üldkoosolek, millele järgnevad koosolekud klassides. Klassijuhatajad korraldavad klassikoosolekuid vastavalt vajadusele. Oluline informatsioon edastatakse lastevanemate üldkoosolekul, pidevalt edastatakse infot kooli kodulehekülje kaudu vanemate e-posti aadressile. Infot õppeedukuse kohta saavad lapsevanemad E-kooli, hinnetelehtede, õpilaspäeviku ning tunnistuse kaudu. Sidepidamisvahendiks õpetaja ja lapsevanema vahel on õpilaspäevik, e-kool, e-post ja telefon. Õpilase käitumise ja õppimise probleemidest vestlevad klassijuhataja ja direktsiooni liikmed lapsevanemaga individuaalselt.

Sissetulekust sõltuvad toetused

 

ÕIGUSKANTSLER

 

Õiguskantsler on põhiseaduse kohaselt ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon. Õiguskantsleri institutsioon ei ole seadusandliku, täidesaatva ega kohtuvõimu osa, ta ei ole poliitiline ega õiguskaitseasutus. 

Õiguskantsleri Kantselei
Kohtu 8
15193 Tallinn
Telefon: 693 8400
Faks: 693 8401
E-post: info@oiguskantsler.ee

 

KRISTIINE LINNAOSA LASTEKAITSE TALITUS

Täpsema info ning kontaktid leiate Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kodulehelt, mille leiate SIIT

 

ABIMATERJAL VÄÄRKOHTLEMISE KOHTA

 

Ma tahan tänada kõiki osavõtlikke ja hoolivaid lapsevanemaid, kelle igapäevane tähelepanelikkus aitab võidelda meie lapsi ähvardada võivate ohtudega ning muuta nii meie laste elu turvalisemaks. Hiljutisel kohtumisel murelike emadega selgus tõsiasi, et paljud ei tea siiski, kuidas oleks õige lastega seotud ohtude
korral käituda. Nii olen lasknud koostada meile kõigile nn käitumise ABC juhuks, kui on tekkinud kahtlus, et teie laps võib olla langenud väärkohtlemise küüsi. Jagage seda kõigiga, kellel võiks sellest abi olla – lapse abistamisel on kõige olulisem peatada lapse edasine väärkohtlemine!

Andres Anvelt, Justiitsminister

Abimaterjal on kättesaadav siin 

 

HARIDUSLIKUD ERIVAJADUSED KOOLIEALISTEL LASTEL

 

Abimaterjal asub SIIN!

 

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.