EST ENG RUS

GümnaasiumVastuvõtt Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. kassi 2023/2024 õppeaastaks

Gümnaasiumi õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu

 1. ühiskatsete testide tulemuste
 2. klassi poolaasta-, trimestri- ja veerandihinnete
 3. vestluse
 4. põhikooli lõputunnistuse alusel

 Vastuvõtt 10 . kassi toimub  e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS) 21.04.2023 kell 9:00. Vajadusel 21.04 kell 14.00 ja 22.04 kell 10.00 (lähtuvalt arvutikohtade olemasolust ja registreerinute arvust).

Veebipõhised ühiskatsed sooritatakse kohas, kuhu õpilane on ennast ise registreerinud.

 • Testide aluseks on põhikooli riiklik õppekava
 • Enne kandideerimist tutvu kooli õppekavagaja vastuvõtu tingimustega
 • Kandideerimise korrast teavitatakse täiendavalt. Jälgi kooli kodulehet
 • E-testile registreeritakse õpilane, kes on hiljemalt 28.03.2023 edastanud sisseastumine@kristiine.edu.ee järgmised dokumendid:
  • Elektrooniline väljavõte 9.klassi veerandite või trimestrite hinnetest eKoolist või Stuudiumist
  • Lapsevanema digiallkirjastatud vabas vormis nõusolek andmete töötlemiseks, sest testi sooritaja on alaealine
  • Vanema nõusolekuta õpilast testile EI REGISTREERITA
 • Sisseastumistest sooritatakse e-testina SA Harno eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/.
 • Katsetele saab registreerida 14.03 - 28.03.2023 kell 23:59. Hilisemaid katsetele registreerumise taotlusi vastu ei võeta.

Eelnevalt saab kandidaat tutvuda selleks otstarbeks EISi loodava näidistesti kõigi tüüpülesannetega. Harjutustesti ülesanded ei ole raskusastmelt samad põhitestiga.

Täpsem info testi korralduse kohta: 

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=151167034

Sisseastumistestid järgnevates õppeainetes:

 • eesti keele
 • matemaatika
 • loodustest (bioloogia, keemia, füüsika)
 • inglise keel.

Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Testides saab liikuda ülesannete vahel edasi-tagasi.

Vaheaeg 30 minutit

Seejärel toimub inglise keele test, mille kestus on 30 minutit

Loodustest (bioloogia, keemia, füüsika) 60 minutit. 

Inglise keele ja loodusainete testi vahel ei saa liikuda edasi-tagasi.

Testitulemused õpilastele ja koolidele edastatakse 27. aprillil. Järeltesti tulemused 3. mail.

Testi tulemuste alusel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele e-kirja teel.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  


Vastuvõtu kord 2022/2023


Tulevased sündmused:


13.02.2023 Kooli sünnipäeva tähistamine; Tordivõistlus
14.02.2023 Sõbrapäev
14.02.2023 Keskkonnaprojekt Prügihunt 1.-3. klassile
16.02.2023 Õpilaskonverents;
Projektipäev "Tööle kaasa"
21.02.2023 Vastlatrall 1.-4. klassile
22.02.2023 Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud viktoriin 9.-11.klassile
23.02.2023 Eesti Vabariigi aastapäeva aktused 1.-8. klassile; 9.-12. klassile matk


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.