EST ENG RUS

GümnaasiumVastuvõtt Tallinna Kristiine Gümnaasiumi  10. kassi 2022/2023 õppeaastal

Gümnaasiumi õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- ja veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Vastuvõtt 10 . kassi toimub  e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS) 22.04.2022 kell 10:00. Veebipõhised ühiskatsed sooritatakse iga õpilase koolimajas algusega kell 10:00.

 • Testide aluseks on põhikooli riiklik õppekava
 • Enne kandideerimist tutvu kooli õppekavaga ja vastuvõtu tingimustega
 • Kandideerimiseks täida ankeet ja registreeru SIIN
 • E-testile registreeritakse õpilane, kes on hiljemalt 28.03.2022 edastanud sisseastumine@kristiine.edu.ee järgmised dokumendid:
  • Elektrooniline väljavõte 9.klassi veerandite või trimestrite hinnetest eKoolist või Stuudiumist
  • Lapsevanema digiallkirjastatud vabas vormis nõusolek andmete töötlemiseks, sest testi sooritaja on alaealine
  • Vanema nõusolekuta õpilaste testile EI REGISTREERITA
 • Sisseastumistest sooritatakse e-testina SA Harno eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/.
 • Katsetele saab registreerida kuni 28.03.2022 kell 23:59. Hilisemaidkatsetele registreerumise taotlusi vastu ei võeta.
 • Järelkatseid ei toimu.

11. aprillini saab kandidaat tutvuda selleks otstarbeks EISi loodava näidistesti kõigi tüüpülesannetega. Harjutustesti ülesanded ei ole sama raskusastmelt samad põhitestiga.

Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist:

 • eesti keele
 • matemaatika
 • loodustest (bioloogia, keemia, füüsika).

Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit.

Järgneb 15 minutiline vaheaeg

Seejärel toimub loodusainete test, mille kestus on 60 minutit. 

Testi tulemuste alusel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele e-kirja teel.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  


Vastuvõtu kord 2021/2022


Tulevased sündmused:


26.-30.09 Liikuvuse kuu raames loeme nädala jooksul kokku koolipere sammud
26.09-30.09 Koolispordinädal
03.10 Ansambel "Põhja-Tallinna" kontserdid kell 9, 10 ja 11.00
04.10 Paide teater etendus "Udu" kell 11.00
05.10 Õpetajate päev

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid