EST ENG RUS

GümnaasiumDokumendid

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi astuja!

Ootame sinu sisseastumisdokumente alates 17.06-30.06.2021.
Koolimaja on avatud:
17. juuni 9:00-15:00
18. juuni 9:00-14:00
21. juuni 9:00-14:00
22.juuni 9:00-13:00
28.juuni 9:00-14:00
29. juuni 9:00-14:00
30. juuni 9:00-14:00

Palun võta kaasa vanema allkirjastatud avaldus sisseastumiseks. Avalduse leiad kooli kodulehel blankettide alt http://www.kristiine.tln.edu.ee/et/page/blanketid.
Avalduse blanketil on avaldusele lisatud dokumentide loetelu. Klassitunnistusele lisaks palun kooli tuua põhikooli lõputunnistuse tiitelleht ja hinneteleht (originaal). Väljavõtet õpilasraamatust põhikooli lõpetajatel ei ole vaja esitada.


Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2021/2022

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi avatavasse 10 . kassi toimuvad vastuvõtukatsed e-testina.
E-testid toimuvad 16.04.2021

Enne katseid palume esitada:

  1. veerandite või trimestrihinnete väljavõte eKoolist või stuudiumist.
  2. lapsevanema digiallkirjastatud nõusoleku lapse andmete töötlemiseks Harnos (Haridus- ja Noorteamet). Sisseastumistesti sooritajad on alaealised ja sisseastumistest sooritatakse e-testina SA Harno eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/.
  3. väljavõte ja vanema nõusolek palume saata aadressile: sisseastumine@kristiine.edu.ee

E-testile registreeritakse õpilane, kes on 5. aprilliks edastanud elektroonilise väljavõtte oma 9. klassi õpitulemustest ning lapsevanema nõusoleku andmete töötlemiseks.

Hilisemaid katsetele registreerumise taotlusi vastu ei võeta.

E-test koosneb:

  • matemaatika- lubatud kasutada taskuarvutit
  • eesti keele
  • loodusainete (füüsika, keemia, bioloogia) ainetestidest.

Iga testi sooritamiseks on aega üks astronoomiline tund.
Testid sooritatakse kodus või TKG õpilastel koolis (vajadusel/võimalusel) Eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ .
Testi sooritamiseks on vajalik internetiühendusega laua- või sülearvuti.
Tahvelarvuti või nutitelefon testi lahendamiseks ei sobi.
7.-14. aprillini saab kandidaat tutvuda selleks otstarbeks EISi loodava näidistesti kõigi tüüpülesannetega.
Järelkatseid ei toimu.
E-testide ja isikusamasuse kontrolli tulemused edastatakse kooli 23.04.21. Kõik testitulemused kustutatakse EIS-ist 1.07.21

Täpsema info katsete ja vastuvõtu kohta leiad SIIT

Katsetele saad registreerida kuni 5.04.2021 kell 12:00 SIIN


Vastuvõtu kord 2021/2022


Tulevased sündmused:


14.02 TKG 103

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid