EST ENG RUS

Eelkool 2022/23

Eelkool 2022/2023 õppeaastal alustab tööd sügisel 2022. Täpsem info ja registreerimine tuleb kodulehele septembris 2022.

 

Eelkool 2021/22

Lugupeetud lapsevanemad

Seoses Covid-19 suure levikuga ei toimu eelkooli veebruarikuus. Pikendame eelkooli aega ning lõpetame 25.mail.

Eelkooli ei toimu koolivaheaegadel, 2.märtsil ja 27.aprillil

Meeldivat koostööd!

 

Eelkool alustab tööd 6.oktoobrist ja kestab 20.aprillini. Õppetöö hakkab toimuma kord nädalas, kolmapäeviti kell 16.30-18.00. Õppetegevus toimub alushariduse õppekava alusel. Kõikidel õppepäevadel toimub kolm erinevat õppetegevust: emakeel, matemaatika ning vaheldumisi valikus liikumine, kunst ja muusika. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja 22.detsembril.

Ootame õpilasi hiljemalt 16.20-ks. Õppejuht või õpetajad võtavad õpilasi vastu koolimaja ukse ees, kes lähevad koos õpilastega garderoobi.

NB! Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. 

Lapsele palume kaasa panna: pinal, milles on 2 teritatud harilikku pliiatsit; värvilised pliiatsid (mitte vildikad); kustukumm,  käärid, liimipulk, A4 suuruses õpimapp ning vahetusjalanõud.

 

 

VÄLJAVÕTE 

Tallinna Haridusameti 16.05.2019 käskkiri nr HA-4/36 Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine

 

Kooliks ettevalmistamine

3 tundi nädalas (õppetunni pikkus 30 minutit) - kuutasu õpilase kohta 30 eurot;

Üldhariduskoolides kehtestatud õppekavaväliste huvitegevuste hinnakirjad on kuupõhised õppeteenuse tasud. Tasu arvestamisel on sisse arvestatud koolivaheajad ja riiklikud pühad ning seetõttu ei tehta nendel perioodidel tasaarveldusi.

 

Kooliks ettevalmistamise huviringi korraldamine ei ole üldhariduskooli põhifunktsioon,

vaid 6 kuni 7 aastaste laste ettevalmistamine kooliks on koolieelsete lasteasutuste ülessanne tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusest nr 97 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".  Eelkooli ringist osavõtt on vabatahtlik ning ei taga õppekohta koolis, kus laps eelkooli huviringis osales. Kõigile Tallinna linna lastele on tagatud elukohajärgne 1. klassi õppekohta, k.a seni kodus viibinud lapsele, ilma eelkooli ringi läbimiseta

 

Tulevased sündmused:


23.05.2022 12.klassi tutipidu ja lõpukella aktus
24.05.2022 9.klassi tutipidu ja lõpukella aktus
25.05.2022 Eelkooli lõpuaktus. Lahtiste uste päev koolitulevate laste peredele
26.05.2022 Kergliikuri õpitoad 5.-6. klassile ja 7.-8.klassile
30.05-02.06.2022 Klasside pildistamine
31.05.2022 3.b ja 3.c kevadkontsert
02.06.2022 Kevadpidu (3.a; 4.b,c,d)
Kell 17.00
06-08.06.2022 Rakett 69 - 7. klassid
08.06.2022 Robootika päev algklassidele
09.06.2022 Seiklusmäng algklassidele
09.06.2022 Perepäev - algab kell 16.00
10.06.2022 Kooliaasta lõpetamine
20.06.2022 Põhikooli lõpuaktus - algab kell 14.00
21.06.2022 Gümnaasiumi lõpuaktus - algab kell 14.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid