EST ENG RUS

KINNITATUD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi

direktori 03.10.2017

käskkirjaga nr 1.1-6/30

 

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE KORD

  1. 1. Üldosa

1.1. Söökla on avatud õppetöö ajal kella 09.35 – 15.00.

1.2. Puhvet on avatud 10.35 – 10.55 ainult 9-12.klasside õpilastele.

1.2.1 Puhvet on avatud 1100 – 15.00 kõigile külastajatele.

1.3. Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mis kooskõlastatakse haldusjuhiga.

1.4. Nädalamenüü on paigutatud kooli kodulehele kristiine.edu.ee.

 

  1. Toitlustamine

2.1. Toitlustamine toimub vastavalt tunniplaanile ja direktori kinnitatud päevakavale.

2.2. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele on lõunasöök tasuta.

 

  1. Toitlustamise korraldamine sööklas.

3.1. Aineõpetaja tagab, et õpilased on õigeaegselt sööklas.

3.2. Õpilasel on võimalus valida iseteenindavalt toiduletilt sobiv toiduportsjon.

3.3. Klassijuhataja selgitab õpilasele toidu võtmisel iga portsjoni suuruse olulisust, et

toitu jätkuks kõigile.

3.4. Söökla korrapidaja - õpetaja tagab korra sööklas ja jälgib õpilaste kultuurse söömise

nõuete täitmist.

3.5. Toitlustamist korraldab Koolitoitlustuse OÜ.

E-post: tiit@koolitoitlustus.ee  Telefon 5079958 või 6627405.

3.6. Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi

päevas.

3.7. Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1 - 5 klassi õpilastele

puu- ja juurvilja.

3.8. Koolitoidu kvaliteedi kontrolli teostavad juhtkonna esindaja ja kooliarst.

3.9. Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta on võimalik esitada kirjalikult Koolitoitlustuse OÜ

tegevdirektorile Tiit Rehepapile e-posti aadress: tiit@koolitoitlustus.ee ja kooli

direktorile e-posti aadress: direktor@kristiine.edu.ee

Tulevased sündmused:


R 21.09 pärast teist tundi ÕE koosolekВойти

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"