EST ENG RUS

Uudised/TeatedEesti Vabariigi sünnipäev

Reedel, 22. veebruaril tähistatakse Tallinna Kristiine Gümnaasiumis Eesti Vabariigi sünnipäeva.

Aktuste ajakava

8.50- 1.-2. klass

9.50- 3.-5. klass

10.55- 6.-8. klass

12.00- 9.-12. klass


Õpilaskonverents „Põlvkondade side on tuleviku võti“

Käesoleva aasta konverentsi juhtmõte on inspireeritud aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta motost „Põlvkondade side on tuleviku võti.“
Meie eesmärgiks on lõimida erinevaid teadushuvilisi põlvkondi.

 

Konverentsi I osa

•    Kaire Paloots 12.b „Eesti perekondade sündmused ja tavad“
•    Karmen Aasma  11.a „Palade kooli lugu“  
•     Jane Roosimaa 12.b „Suur-Villemi talu“
•     Kadi Köst 12.b  „Ühe küüditamise lugu“
•    KÜLALINE raamatukoguhoidja Kate-Riin Kont „Raamatukogu kui järjepidevuse kandja“
•    Reeta Semper 12.a „Budism“
•    Hanna-Liisa Lavonen 12.a „Piirideta kunst“
•    Carol Paesalu 12.b „Ühe maali neli jälge“
•    Maria Paiste 11.a „Doris Kareva tundeluule“  
•    KÜLALINE piiskop Philippe Jourdan „Aegumatud hingeväärtused“

 

Konverentsi II osa

•    Grete Paesalu 12.a „Naised ja nende kuvand Eesti poliitikas“
•    Hele-Riin Metsal 11.a „Pump-hüdroakumulatsioonijaam“
•    Rico Reile 11.a „Eesti  kaitseväe eesmärgid ja ülesanded“
•    Külaline Õismäe Vene Lütseum Anastassia Meškova ja Regina Smirnova 11.R „Noored ja sport“  
•    KÜLALINE onkoloog Vahur Valvere „Vähiriskid ja nende ennetamine“
•    Glorija Gilden 12.a „Lastekodulaste  kasvukeskkond ja toimetulek“
•    Reelyka Kristel  12.a „Sisseränne Eestisse“
•    Eneli Kalvik  12.a„Küberkiusamine“
•    Milda-Marleen Luige 12.b „Kurtide elu Eestis“
•    Otto Eespere 12.b „Tallinna muusikakoolid“
•    KÜLALINE  muusik Tarmo Eespere „Muusikaline side põlvkondade vahel“
•    Muusikapalad Tarmo ja Otto Eespere
•    Lõppsõna direktor Tiina Pall


Mälumängud Tallinna Kristiine Gümnaasiumis

6. veebruaril alustame Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 2013. aasta mälumängusarjaga 3.-12. klassi õpilastele. Mälumängud toimuvad kolmapäeviti (5.-12. klass) ning neljapäeviti (3.-4. klass) aulas.

8.-12. klass kolmapäeviti pärast kolmandat tundi.

3.-4. klass neljapäeviti pärast neljandat tundi.

5.-7. klass kolmapäeviti pärast viiendat tundi.


Võistkonda võib kuuluda maksimaalselt neli õpilast ning ühest klassist võib osaleda mitu võistkonda. Kokku toimub kümme vooru ja üks voor koosneb kümnest küsimusest. Üldvõitjad selgitatakse iga etapi punktide liitmise alusel.


Registreeruda saab kohapeal, vajalik on kaasa võtta kirjutusvahend.


Kultuuriõhtu

Kolmapäeval, 30. jaanuaril kell 16.00 on Tallinna Kristiine Gümnaasiumi aulas kultuuriõhtu. Huvilistele esinevad kooliteater, kammerkoor ning räppmuusikat viljelevad Holger Rannus ning Kristjan Põder. 

TKG kooliteater näitab publikule novembrikuus Betti Alveri luulepäevadel menukalt esietendunud luulelavastust „Luigelaul“. TKG kooliteatri gümnaasiumiosas on hetkel kuus 11. a klassi  õpilast, kes on üheskoos lavastustes osalenud ning festivalidel esinenud alates 2011. aastast. „Luigelaulu“ stsenaariumi aluseks on Toomas Liivi viis luuletust kogust „Achtung“. Eelmise aasta novembrikuus esinesime Betti Alveri luulepäevadel „Tähetund“, kus trupp sai eripreemia „Ühtse ja üksteist toetava ansamblimängu eest“ ning Laura Liisa Lemetsar valiti festivali parimaks naisnäitlejaks. Hetkel valmistab kooliteater ette uuslavastust, mis põhineb Peter Handke näitemängul „Kaspar“ ning esietendub 12. märtsil. 

Kammerkoor laulab juhendaja Kai Rei sõnul kolm isamaalist laulu, mis on välja valitud õpilaste endi poolt. Õpetaja sõnutsi tuleb tore esinemine, kus erinevad kunstistiilid saavad sõbralikult kokku. Juhendaja märgib, et kõik laululapsed on positiivsed ning on valmis eesmärkide nimele kõvasti pingutama. Kai Rei on kammerkoori juhendanud kaheksa aastat.  Lisaks kooli sündmustele on esinetud kõikidel laulupidudel on korraldatut laulupäevi ning laululaagreid.  Üleeelmisest  aastast on  kammerkoor esimese kategooria koor.

Õhtu lõpetavad mõnusat keldrilist räppmuusikat viljelevad Holger Rannus ning Kristjan Põder.  Holger Rannuse sõnul pakutakse publikule südamega tehtud sõnumiga muusikat.


Õppetöö korraldus külma ilmaga

Seadusandlikult reguleerib õhutemperatuuri mõju koolide töökorraldusele sotsiaalministri määrus „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102), mille paragrahv 9 ütleb: „Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C."

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ?C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ?C ja madalam 7.–9. klassis. 

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10°C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15°C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


Tulevased sündmused:


14.03 Emakeelepäev
27.03 Rahatarkuse päev
27.03 Playbox "Nostalgia"
______________________________
08.06 Kooliaasta lõpuaktused
(v.a. 9. ja 12. klassid)
08.06 Vilistlaste kokkutulek
19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.