EST ENG RUS

 


     


Õppekäik politseijaoskonnas

4. detsembril käis 11.ab klass Lääne-Harju politseijaoskonnas õppekäigul, kus meile räägiti politseitöö argipäevast ja politseinikuks õppimise võimalustest.

Esmalt viidi meid parklasse, kus tutvustati välipolitsei tööd. Meile anti võimalus politseiautodes istuda ja nendes paikneva tehnika kohta küsimusi küsida. Saime uurida natuke ka ametialaseid vahendeid, nagu pisargaas, teleskoopnui ja palju muud. Politseitöötaja jagas täpsustusi seadustest ja mõningatest kuumematest meedias olnud juhtumitest.Vastused õpilaste küsimustele olid informatiivsed ja andsid praktiliseks eluks vajalikke teadmisi.


Järgnes tempokas ringkäik läbi ülekuulamisruumide ja arestikambrite.Lõpetuseks oli kutsesuunitluse loeng auditooriumis.Endine kriminaalpolitseinik rääkis meile edasiõppimisest Paikuse Politseikoolis ja Sisekaitseakadeemias ja pisut ka turvalisusest internetiavarustes.
Õppekäik oli vägagi põnev, sest paljud pole nii lähedalt ametivahendeid, autosid ja kinnipidamisruume
näinud.

Genro Johanson
11.ab

 


Esinesime vabariikliku Koidulauliku etluskonkursi Tallinna eelvoorus

4. detsembril toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses XXI Koidulauliku etluskonkursi Tallinna eelvoor. Kahes vanuserühmas esines kokku 49 õpilast.Esitati nii Koidula luulet kui proosat.Kaasautoriks oli selle aasta juubilar Eesti kirjanik ja poliitik Paul-Eerik Rummo, kes tähistas aasta alguses oma 75.sünnipäeva. Kolmeliikmelisse žüriisse kuulusid armastatud eesti kirjanikud Contra, Wimberg ja Jaanus Vaiksoo. Mõlemas vanuseastmes anti välja eripreemiaid ning valiti kolm laureaati. Kõige edukamad olid Tallinna 32.Keskkooli etlejad. 12.detsembril toimub Pärnus Koidula muuseumis vabariiklik lõppvoor.

Meie kooli esindasid sedapuhku nooremas vanuseastmes Rebecca Särav 9.klassist ning gümnaasiumiastmes Silvia Kirillov ning Anna Stepanova. Kogemus oli poeetilise liialduseta hingesoppi pugev ning pikkadeks aegadeks meeldejääv.

Silvia Kirillov
11.ab

 


Vaba Lava

Reedel, 1.detsembril algusega 17:00 toimus Vaba Lava, kus said oma talenti näidata meie kooli õpilased. Kokku oli seitse esinejat ja kõik neist väga erinevad. Võitjaks ja publiku lemmikuks osutus meie koolibänd Flashback Thursday.Teise koha sai virtuoosse klaverimänguga 10.klass õpilane Marleen Niibek.

Meie klass esines terves koosseisus muusikalise põimikuga “Meie klassi lemmikud”.Popurrii koosnes kuuest erinevast laulust.Saime näidata oma lauluoskust ja ka pillimängu. Akordionil soleeris Oskar Kask, klaveril saatis Eva-Liina Metsaluik. See oli hea meelelahutuslik üritus. Kuigi meie klass ei võitnud, saime hea esinemiskogemuse ja kuhjaga koos tegemise rõõmu.

Katriin- Eliis Brecher
11.ab

 


Lõimitud kirjandustund KUMUS

21. novembril käis 11.ab klass Kumu kunstimuuseumis, kus leidis süvitsi käsitlemist kirjandus- ja kunstivoolude teema.Külastasime näitust „Kurja lillede lapsed.Eesti dekadentlik kunst” ja „Saksamaa metsikud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri ekspressionistid“. Näitused andsid erakordse võimaluse kohtuda 20. sajandi alguses tegutsenud kunstnike väljapaistvate teostega, lisateadmisi saime ajaloost, inimeseõpetusest, kunstist ja kirjandusest. 

Mõnusa tempoga ringkäik muuseumis toimus koos programmijuhiga, kes oskas kunstivoolude kohta kaasahaaravalt rääkida.Rühmatööna pidime sobitama pildi ja Baudelere´i luuletuse ning selle ilmekalt ette kandma. Meelde jäid kõige enam sellest ajastust Konrad Mägi, Eduard Wiiralti ja Nikolai Triigi tööd.Vastukaaluks dekadentsi inetusele pakkusid saksa ekspressionistide pildid värve, emotsioone ja vaimsust. Õppekäigu lõppedes võtsime osa töötoast, kus oli kõigil võimalus kujundada endale meelepärane pilt. Hiljem moodustati kõikidest joonistustest terviklik meisterdis.

Õppekäik oli põnev ja silmaringi laiendav,saime põhjaliku ülevaate dekadentsist ja ekspressionismist ning nende väljendamisest kunstis ja kirjanduses.

Kristin Kizant
11.ab

 


Tutvustati vene kombeid ja kööki

14. novembril toimus Neitsitorni seminariruumis gümnasistidele loeng,mille teemaks oli vene köök.Meie koolist said võimaluse üritusel osaleda Džavad Alijev ja Daniil Ševoldajev 11.ab klassist.

Loeng toimus vene keeles ning sissejuhatuseks tutvustati kohalolijatele vene köögi ajalugu.. Seejärel pöörati tähelepanu vene köögi eripäradele ja kõigi osalejate rõõmuks pakuti ka ehtsat vene toitu. Toidulaual oli nii õige vene supp kui ka maitsev Pavlova kook.
Loeng oli väga huvitav ning andis gümnasistidele võimaluse õppida tundma erinevate rahvuste toidukultuuri. Eriti nauditav oli aga maitsta erinevaid vene toite.

Daniil Ševoldajev
11.ab

 


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.