EST ENG RUS

Uudised/TeatedTKG 105 Vilistlased koolitunnis

Käesoleva õppeaasta 13. veebruaril on meie kooli 105. sünnipäev. Tähtpäeva puhul toimuvad  aasta jooksul kõikides klassides kohtumised vilistlastega.

3. novembril olid 9.c klassi külalisteks 2020. aastal lõpetanud vilistlased Artur Pärg ja Aleksander Jänes, kes tutvustasid inseneriõpet Tehnika Kõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks näitasid lõpetanud inseneriõppega kaasnevaid vahetusprojektide ja praktika võimalusi. Meie koolist saadud baasteadmisi pidasid noormehed tehnikahariduse jaoks konkurentsivõimeliseks. Piltlikult tehti ka selgeks, miks valida pärast põhikooli edasiõppimise tee, mitte otse tööle minna.

Vilistlased kutsusid inseneeriat õppima kõiki, kel on uudishimu ja soovi midagi oma teadmiste ja oskustega meid ümbritsevas maailmas paremaks muuta.

Klassijuhataja Piret Vahtra


Tähistasime hõimukuud

Oktoobris tähistati hõimukuud ning kuu kolmandal laupäeval hõimupäeva. 5. ja 6. klasside õpilased pühendasid iseseisva õppimise päeva 17. oktoobril, just sellele teemale. 5. klassid vaatasid ETV saatesarja ,,Meie hõimlased”, kus keskendutakse traditsioonilistele soome-ugri toitudele. Tutvuti soome-ugri kokaraamatuga ning koostati selle põhjal plakat.

6. klassid uurisid samuti erinevaid soome-ugri rahvaid. Koostati plakateid ning kirjutati nende elu-olu kohta kirjalikke kokkuvõtteid. Õpetaja Katrin Kõiv koostas päeva kohta põhjaliku kokkuvõtte. Lisame siia tema artikli.

6.b klassi mõtted seoses hõimurahvaste ja sugulaskeeltega

Tänavuse hõimukuu raames kirjutasid 6.b klassi õpilased enda jaoks kõige huvipakkuvamatest soome-ugri rahvastest ja hõimukeeltest ning Eesti murrete oskamise olulisusest.

 Enim kajastust leidsid läänemeresoome keeled: soome, karjala, liivi ja vadja. Soome keelt peetkase oluliseks eelkõige suhtluseesmärgi tõttu. Karjalaste puhul leiti, et tegemist on küllaltki suure rahvaga, kes elavad Venemaa ja Soome aladel. Juhiti tähelepanu nii karjala keele ajaloole kui ka taaselustamisele. Liivi keelt peeti oluliseks, sest see on eesti keelele väga sarnane ja selle keeleala asub samuti meile ligidal. Vadja keele puhul toodi sarnaselt liivi keelega esile rääkijate vähesus. 

Ka saamid oma keelega osutusid õpilaste hulgas populaarseks. Saamidega seoses mainiti lisaks keelele ka nende kultuuri ja elutingimusi. Eelkõige ilmastikust tulenevat äärmuslikku eluolu ja põhjapõtrade kasvatust kui olulist tegevusala. Maride juures köitsid õpilaste tähelepanu põlluharimiskultuur, pulmatraditsioonid ja teised kultuurilised eripärad. Samuti ka nende vahva ja meeldejääv eestikeelne nimetus. 

Kaugematest sugulasrahvastest pälvisid tähelepanu nganassaanid ja udmurdid. Udmurdi keele puhul tuli välja murekoht seoses vene keele domineerimisega nende keelealal ja keele hääbumisega, kuid toreda faktina leiti, et varasemalt on neid nimetatud niiduinimesteks. Kajastamist leidsid ka ungarlased, kelle puhul jäi ennekõike silma nende gaograafiline asukoht.

 Hõimukeelte õppimise olulisust peeti pigem valikuliseks, kuid tugevalt soositi soome keele oskust. Kohalikud murded seostusid õpilastel peamiselt oma murdekeelsete sugulastega ja nende oskust peeti heaks eeliseks, kuid mitte ilmtingimata vajalikuks. Peamiste põhjustena, miks õppida murdekeeli, toodi välja nende võimalik hääbumine ja seos eesti keeleruumiga. Tähelepanu pöörati ka sellele, et meie enda eesti kirjakeel on väga ilus.

Katrin Kõiv

6.b klassijuhataja


Halloween ja retrodisko

Sel nädalal on toimumas stiilinädal. Täna oli päevateemaks Halloween ja retro. Kuna kevadine retrodisko osutus tõeliseks hitiks, siis otsustasime diskokuuli ja DJ puldi taas tööle panna. Staardiskoriks meie muusikaõpetaja Gert-Ott Kuldpärg, valgusefektide eest vastutas Sander Erik Loodsalu. 

Koolis on tore!


Ettelugemise päev

Alates 1994. aastast tähistab Eesti Lastekirjanduse Keskus ettelugemise päeva. Sel korral oli võistlus pühendatud armastatud lastekirjanik Eno Rauale, kelle sünnist möödus veebruaris 95 aastat. 21. oktoobril toimus traditsiooniline ettelugemise päev meie koolis. Ilmekad esinejad said oma esinemisnärvi proovile panna lugedes ette loosi teel valitud klassile. Samuti esinesid 1. klasside õpilased 12. klassile ja vastupidi. Oli meeleolukas päev!

Suur tänu eesti keele õpetajatele, tänu kellele päev teoks sai!


Õpetajate päev

5. oktoobril tähistati meie koolis tavapäraselt õpetajate päeva. Õpetaja-amet on väga vastutusrikas ja oluline roll ühiskonnas. Nende panus on hindamatu ja nende töö mõjutab mitte ainult õpilasi, vaid terveid tulevasi põlvkondi. Meie õpetajate kirg ja andumus õpetamisele on imetlusväärne ning abiturientidel oli hea meel pühendada üritus ja gala meie kallitele haritlastele. Koolipäev algas tavaliselt ja peale teist tundi andis kooli juhtkond võimu üle 12. klassi õpilastele. Abituriendid olid selleks pikalt ette valmistanud ja valmis paariks tunniks koorma enda õlgadele võtma. Oma rollidesse elati hästi sisse ja nauditi neile laenatud võimu. Tundide ajal toimusid ka viimased viimistlused õpetajate auks korraldatud auhinnagalaks. Üritusele siseneti mööda punast vaipa ning õpetajatele oli ette valmistatud söögid, joogid, fotosein ja tegevuste programm: etteasted 12. klassi poolt, kuldvillak ja loomulikult ka auhinnad.

Kuldvillakus kontrolliti õpetajate teadmisi erinevates valdkondades: Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ajalugu, 12.ab klass, noorte släng ning õpetajate endi kurikuulsad ütlused. Päeva kangelaste jaoks valmistati ette etteasted 12. klassi poolt, mille jaoks pandi kokku ka omaenda klassibänd. Kõige tähtsamaks olid abiturientide tunnustused oma armastatud õpetajatele. Arti Lindvest - Tugeva närviga klassijuhataja; Jana Kosk - Suurim motiveerija; Eha Hergauk - Vägede juhataja; Anu Reha -Parim liitja; Marika Ritso - Parim vestluskaaslane; Helmi Kelle - Tarkuse jagaja; Lauri Vilibert - Kõige värvilisemate ülikondade omanik; Tiina Napsep - Kõige rõõmsameelsem; Kertu Saare - Suurim innustaja uurimistöös; Signe Sula- Kõige sihikindlam; Tiiu Kasearu- Kõige ainulaadsem; Tiina Kerem - Distsiplineerituim õpetaja

Kogu üritus sai võimalikuks tänu ülimalt andekate 12. klassi kahele tüdrukule, kes kogu asja planeerisid ja sellele oma närve kulutasid - Anette Tuur ja Emili Sahkai! 


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderВойти

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.