EST ENG RUS

 


Viimati lisatud


Robootikute edukas (virtuaal)osalemine FIRST LEGO League Eesti finaalis

7-8 . märtsil toimus Tallinna lauluväljakul robootikavõistluse FIRST LEGO League Eesti finaalvõistlus. Eelevoorust oli finaalivõistlusele pääsme lunastanud ka meie kooli robootikameeskond Öökullid. Arvestades asjaolusid (karantiini tõttu osales meeskond virtuaalselt) väljusid Öökullid võistlusest suurepärase tulemusega saavutades 43 osalenud meeskonna seas 2. koha robotimängus ja lisaks pälvis meeskond ka Inspiratsiooni karika. Kuidas see kõik teoks sai on kirjas juba allpool.

Vähem kui 16 tundi enne võistluse algust saabus uudis koolimaja ja õpilaste karantiini paigutamisest, mis tõmbas kriipsu peale igasugusele füüsilisele osalemisele võistlusel. Kuna robootikameeskond oli karantiiniteate hetkel just harjutamas järgmise päeva võistluseks, jõudsid nad üheskoos veel enne kojuminekut teha ühe foto, et saata sellega sõnum kaasmeeskondadele ja korraldajatele. Nii korraldajad kui ka juhendaja mõistsid, et õpilased on suure ettevalmistustöö ära teinud ja tugeva meeskonna kõrvalejäämine oleks kurvastav kõikidele nii meeskonnale kui ka korraldajatele/kaasvõistlejatele. Võistluse korraldusmeeskond ja Öökullide juhendaja Lauri Vilibert asusid reede õhtul otsima võimalusi, kuidas oleks võimalik meeskonnal ikkagi võistlusel osaleda- Lauri kaasas lapsepõlvesõprade abi ja laupäeva hommikuks oli meeskonna boksi jõudnud humoorikas aga samas ka kurva sisuga plakat, mis teavitas kaasvõistlejaid Öökullide eemalejäämise põhjustest. Korraldusmeeskonna operatiivse organiseerimise tulemusel oli meeskonnale laupäevaks loodud võimalus osaleda hindamistel videosilla vahendusel- iga õpilane asus enda kodus ja üle Skype grupivideokõne suudeti oma innovatsiooniprojekt ja põhiväärtuste ülevaade ka edukalt kohtunikele toimetada. Küsimuseks jäi veel robotimängu läbiviimine. Laupäeva pealelõunal õnnestus juhendaja Lauri Vilibertil loetud tundidega leida ruum koos võistluslaua ja otseülekandeks vajaliku tehnikaga, mille vahendusel siis kanti üle ja salvestati ka Öökullide robotimäng võistluspaigas ettemängimiseks. Olgu siinkohal öeldud, et ohutuse huvides toodi kaks robotimängus osalenud õpilast kodudest kohale lapsevanemate poolt eraldi sõidukitega ning enne ruumi sisenemist riietusid nii juhendaja kui ka kaks osalenud õpilast kaitseülikondadesse, katsid näo spetsiaalsete maskidega ning kandsid kogu lindistuse vältel ka kaitsekindaid, et minimeerida võimalikku teineteise nakatamist kui keegi neist oleks olnud nakatunud viirusega. Lõpp hea kõik hea ehk pole olemas lahendamatuid olukordi kui on tahet kohaneda olukorraga saab lahendada edukalt ka kõige keerukamad situatsioonid.


Väljavõte

KÄSKKIRI

 

Tallinn                                                                                           11. märts 2020 nr 3.1-18/10

 

Eelkooli lõpetamine

 

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe (1), Tallinna Linnapea 11.03.2020 käskkirjast nr T-4-1/20/6, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 06.03.2020 käskkirjast nr 8-4/21

  1. Lõpetada 2019/2020 kooliks ettevalmistava eelkooli tegevus alates 11.märtsist 2020.
  2. Väljastada lapsevanematele arved ühe eelkooli toimumise kohta 04.03.2020.
  3. Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustav üritus 25.03 jääb ära.
  4. Eelkooli tunnistused väljastatakse õppeaasta lõpul kooli kantseleist.

Koolimaja on suletud.

Teavitame teid, et Kristiine gümnaasiumi õpilasel on tuvastatud COVID-19 viirus. Kuna laps on viibinud õppetööl, oleme otsustanud koolis statsionaarse õppe vähemalt 14 kalendripäevaks ära jätta. Selle aja jooksul korraldatakse koolis põhjalik ruumide desinfitseerimine. 

Õppetöö korraldatakse mittestatsionaarselt, täpsemaid juhiseid edastavad aine- ja klassiõpetajad e-kooli kaudu.

Kuna ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku on puutunud, palume kõigil õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Samuti palume mitte osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid ehk köha, palavik ja/või hingamisraskused. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega. 

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav terviseameti kodulehelt -https://www.terviseamet.ee/

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised 

 


Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustamine

Kolmapäeval, 25.märts 2020, toimub 2019/2020 õppeaasta eelkooli lõpetamine kell 16.25-18.00

Päevakava:

Lapsevanematele

16.30-17.00 Koolikorralduse tutvustus.   direktor Tiina Pall; õppealajuhataja Anu Rannus

17.00-17.15 Eelkooli kokkuvõte. õpetajad Mare Pukk ja Reet Loit

17.15-17.30 Eelkooli õpilaste esinemine. õp. Merlin Jalajas

17.30-18.00 Kooliruumidega tutvumine.

Eelkooli õpilased

Eelkooli tunnid toimuvad 16.25-17.15​

 


Esinemine Kristiine Tegevuskeskuses

21.veebruaril käisid meie kooli õpilased esinemas Kristiine Tegevuskeskuse eakate päevakeskuses. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil esinesid solistid, luuletuste lugejad ning lastekoor.
Suur tänu õpilaste juhendajale Kadi Vooselile!


Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"