EST ENG RUS

Uudised/Teated10. klassi astujad 2014!

Katsed Tallinna Kristiine Gümnaasiumi avatavatesse 10. klassidesse astumiseks toimuvad 31. märtsil kell 15.30.

Katsetel kontrollitakse teadmisi eesti keelest, matemaatikast, inglise ja vene keelest.

Kaasa kirjutusvahend, harilik pliiats, joonlaud, kalkulaator.

Registreeri katsetele SIIN 

 

Kandideerimiseks vajalikud vähemalt positiivsed veerandihinded.


Vene keele olümpiaadi tulemused

14.veebruaril 2014 osalesid Kristin Puusepp ja Jan-Georg Juškevitš vene keele olümpiaadi piirkonnavoorus. Õpilased võistlesid rühmas kus vene keel ei ole kodune suhtluskeel. Jan-Georg Juškevitš valiti tulemuste põhjal vabariiklikule olümpiaadile. Kristin Puusepp näitas 10.klassi õpilase kohta häid teadmisi ja julgust. Kiitus mõlemale õpilasele tubli esinemise eest!


Lapsevanematele, kelle lapsed alustavad kooliteed 1.septembril 2014

toimub infotund kolmapäeval, 26.veebraril kell 16.30 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi aulas Päevakord:

  1. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi töökorraldus ja kooli väärtused - direktor Tiina Pall
  2. Õppetöö korraldus 1.klassis. Põhikooli õppekava. 1.klassi vastuvõtt - õppealajuhataja Anu Rannus
  3. Ekskursioon koolimajas.

Muudatused tunniplaanis

Tunniplaanis on mõned uuendused. Uus tunniplaan asub aadressil: www.kristiine.edu.ee/tunniplaan


Vastuvõtt gümnaasiumi 2014-2015

Võimalus valida humanitaar- ja reaalõppesuuna vahel.

Täpsemalt valikainete kohta vaata TKG gümnaasiumi õppekava.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Katsed: matemaatika, eesti keel, võõrkeel.

Täpsem info: kristiine@kristiine.edu . ee; telef. 6513 032

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtt gümnaasiumisse toimub katseteta. Õpilaskandidaatide väljaselgitamisel oma kooli õpilaste hulgast on olulised:

  1. õpitulemused ja suhtumine õppetöösse;
  2. aineõpetajate hinnangud;
  3. kooli kodukorra täitmine;
  4. koolikohustuse täitmine;
  5. IX klassi tunnistus s.h. eksamitulemused
  6. põhikooli lõputunnistus.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.