EST ENG RUS

Uudised/TeatedKoolilõuna

Tallinna linn pakub võimalust saada tasuta koolilõunat, et tagada õpilastele vähemalt kord päevas soe toit.


Lapsevanemad, kes soovivad tellida koolilõuna ajavahemikus 31.03.2020 - 03.04.2020 täidavad lisatud vormi: https://forms.gle/L99uqdVMKWx1qGMJ8 

Iga nädala reedel hiljemalt kell 12.00 tuleb lapsevanemal täita sooviavaldus järgmiseks nädalaks. Kui koolilõuna soovi ei ole, siis koolile teatamine ei ole vajalik.

 

Toidu jagamine toimub tööpäeviti ajavahemikus kell 11.00-13.00 söökla sissepääsust kooli sisehoovis. Sissepääs kooli territooriumile Tedre tänava jalgväravast.

Koolimajas ei korraldata toidu söömist ning valmissöök antakse üle ainult transpordiks.

Juhul kui soovite loobute juba tellitud koolilõunast, palume sellest teavitage esimesel võimalusel kristiine@kristiine.edu.ee

 

NB! Kui toidupaki tellija pole tellitud toidupakile kahel päeval järjest järele tulnud, siis toidupaki tellija kustutatakse toidupaki tellijate nimekirjast.

Küsimuste korral palume pöörduda:

kristiine@kristiine.edu.ee
Infotelefon 6513 032


Innove soovitused

Innove õppekava- ja metoodikaagentuur on valmistanud lühikesed nõuandevideod õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematelekoduõppega toimetulekuks. Videod võtavad lühidalt kokku kõige olulisema praegusel keerukal perioodil. Õpilastele annavad videotes nõu 8. ja 10. klassi õpilased ise, vanematele aga Innove spetsialistid. Kõik videod on saadaval nii eesti kui ka vene ja inglise keeles.
 
EESTI KEELES
 
VENE KEELES
 
INGLISE KEELES

Teade

Lp toidupaki tellija !
 
Toidupakke jagatakse tööpäeval kella 11.00 - 13.00-ni  söökla sissepääsust kooli sisehoovis.
Sissepääs kooli territooriumile Tedre tänava jalgväravast.
 
Koolimajas  ei korraldata toidu söömist ning valmissöök antakse üle ainult  transpordiks. 
 
NB!
Kui toidupaki tellija pole tellitud toidupakile kahel päeval järjest järele tulnud, siis toidupaki tellija kustutatakse toidupaki tellijate nimekirjast.

 


Koolilõuna

Tallinna linn pakub võimalust saada tasuta koolilõunat, et tagada õpilastele vähemalt kord päevas soe toit.


Lapsevanemad, kes soovivad tellida koolilõuna, täidavad lisatud vormi: https://forms.gle/suYx271YCNuLAjBe6

Iga nädala reedel hiljemalt kell 12.00 tuleb lapsevanemal täita sooviavaldus järgmiseks nädalaks. Kui koolilõuna soovi ei ole, siis koolile teatamine ei ole vajalik.

 

Toidu jagamine toimub tööpäeviti ajavahemikus kell 11.00-13.00.
Toidu jagamise konkreetne koht sõltub erinevate koolide õpilaste arvust, millest teavitatakse täiendavalt. Koolilõuna jagatakse termokarbis ja kohapeal sööma ei jääda.

Juhul kui soovite mingil hetkel loobuda juba tellitud koolilõunast, palume sellest teavitage esimesel võimalusel kristiine@kristiine.edu.ee

Küsimuste korral palume pöörduda
kristiine@kristiine.edu.ee
Infotelefon 6513 032


Väljavõte

KÄSKKIRI

 

Tallinn                                                                                           11. märts 2020 nr 3.1-18/10

 

Eelkooli lõpetamine

 

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe (1), Tallinna Linnapea 11.03.2020 käskkirjast nr T-4-1/20/6, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 06.03.2020 käskkirjast nr 8-4/21

  1. Lõpetada 2019/2020 kooliks ettevalmistava eelkooli tegevus alates 11.märtsist 2020.
  2. Väljastada lapsevanematele arved ühe eelkooli toimumise kohta 04.03.2020.
  3. Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustav üritus 25.03 jääb ära.
  4. Eelkooli tunnistused väljastatakse õppeaasta lõpul kooli kantseleist.

Tulevased sündmused:Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid