EST ENG RUS

1. klassKooliga tutvumine 06.03 1. klassi astuvatele peredele

Hea lapsevanem!

Ootame sind ja sinu 1. klassi tulevat last kooliga tutvuma kolmapäeval, 6. märtsil kell 16.30-17.30.

         16.30-17.30 Lapsed tegutsevad gruppides klassiõpetajate juhendamisel

                            Grupid moodustatakse kohapeal, eelregistreerimist ei ole.

         16.30-17.00 Lapsevanematele ringkäik koolimajas.

         17.00-17.30 Infotund lapsevanematele.    

                            direktor Tiina Pall, õppejuht Anu Rannus

Eelkooli õpilastele toimub õppetöö tunniplaani järgi 16.25-18.05


1. klassi vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks

1. märtsist kuni 15. märtsini 2024, saavad lapsevanemad esitada koolikoha taotlusi eKooli keskkonnas 2024. aasta septembris 1. klassi astuvate laste kohta.

Koolikoht määratakse elukohajärgselt Tallinna Haridusameti poolt.

Täpsema informatsiooni leiate:

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine 


Tallinna Kristiine Gümnaasiumi vastuvõtu kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti 25.01.2023 käskkirjaga number T-7-1/23/32

Vastuvõtu kord


Vajalikud õppevahendid 1. klassi õpilasele

Nimekiri vajalikest õppevahenditest, mis 1. klassi astuval õpilase olema peaksid asub SIIN!


Tulevased sündmused:______________________________
16.05 Perepäev
27.05 9. klasside lõpukell
28.05 12. klasside lõpukell
08.06 Kooliaasta lõpuaktused
(v.a. 9. ja 12. klassid)
Kell 11.00 1.-4. klasside aktus
Kell 12.00 5.-8, 10.-11. klasside aktus

08.06 Vilistlaste kokkutulek - piletid Fientast
16.00 avatakse uksed
16.30 juubelipingi avamine
17.00 kontsert
19.00-23.00 Risto Paiste bänd, oksjon/üllatused

19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.