EST ENG RUS

1. klass1. klassi vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks

Lapsevanemad, kelle lapsed käisid meie kooli eelkoolis, on oodatud dokumente sisse andma:

23.mail 9.00-11.00

25.mail 9.00-10.00 ja 15.00-16.00

28.mail 8.00-9.00  ja  15.00-16.45

  1. ja 7.juunil 15.00-16.00

11.; 13; 18. ja 19.juunil 9.00-10.00

õppealajuhataja kabinetis (2. korrus, ruum 213).

Lapsevanemad, kelle lapsed pole meie kooli eelkoolis käinud, on oodatud dokumente sisse andma koos lapsega. Vestluse ja dokumentide sisseandmiseks saab aega registreerida SIIN!

Lapsevanem või tema seaduslik esindaja esitab:

Kirjalik taotlus 1. klassi vastuvõtuks (vorm kooli kodulehel)
Lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistuse, passi või ID-kaardi koopia).
Tervisekaart (võib tuua ka septembris klassijuhataja kätte).
Koolivalmiduskaart (lasteaiast).
Digifoto (õpilaspiletile) saata kulli.kelder@kristiine.edu.ee (foto nimeks lapse isikukood, täpsem juhend foto nõuetele asub SIIN)
Kaasa võtta lapsevanema isikut tõendav dokument (seadusliku esindaja isikut tõendav dokument).
Dokumente võib saata ka digiallkirjastatult kristiine@kristiine.edu.ee

Kaasa võtta 2.35€ õpilaspäeviku ostmiseks!

Kohapeal koopiate tegemine 0,07 eurot lehekülg


Avatud uste päev

Lapsevanematele,

kelle lapsed alustavad 1. klassis kooliteed 1. septembril 2018  

Ootame Teid kooliga tutvuma  kolmapäeval, 7.märtsil 2018

16.3017.00       kooli ruumidega tutvumine

                             kogunemine kooli fuajees, turvatöötaja juures

17.00 - 17.45        aulas

  1. Tallinna Kristiine Gümnaasiumi olevik ja tulevik. direktor Tiina Pall
  2. Kooli õppekava, 1. klassi õpilaste vastuvõtt, õppealajuhataja Anu Rannus

Vastuvõtt 1. klassi 2018-2019 õppeaastaks

Alates neljapäevast, 1. märtsist 2018, saavad lapsevanemad esitada koolikoha taotlusi 2018. aasta septembris 1. klassi astuvate laste kohta.

Koolikoht määratakse elukohajärgselt Tallinna Haridusameti poolt. 

Täpsema informatsiooni leiate:

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 

Hiljemalt 20.maiks 2018 teatab Tallinna Haridusamet lapsevanematele elukohajärgsest koolist eKooli keskkonna kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.

Pärast seda teavitab kool lapsevanemaid vajalike dokumentide esitamisest.


Vastuvõtu kord


Vajalikud õppevahendid 1. klassi õpilasele

Nimekiri vajalikest õppevahenditest, mis 1. klassi astuval õpilase olema peaksid asub SIIN!


Tulevased sündmused:


T 22.01 kell 16.00 8.-12. klassi luulekohvik
N 24.01 kell 14.35 8.-10. klassi maleturniir (ruumis 323)
R 25.01 pärast teist tundi ÕE koosolek
R 25.01 pärast neljandat ja viiendat tundi vahetunnidiskoLogin

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"