EST ENG RUS

Eelkool 2024/25

Registreerimine ja täpsem info 2024/2025 õppeaasta eelkooli kohta tuleb kodulehele septembris 2024.

 

Eelkool 2023/24

Eelkool alustab tööd 27. septembrist ja kestab 17. aprillini.  Registreerimine toimub kooli kodulehel oleva lingi kaudu ajavahemikul 05.09.2022 - 18.09.2022. Eelkooli lepingud saadetakse lapsevanema meilile allkirjastamiseks ajavahemikul 20.09 - 25.09. Eelkooli registreeri SIIN

Õppetöö hakkab toimuma kord nädalas kolmapäeviti kell 16:25 - 18:05. Õppetegevus toimub alushariduse õppekava alusel. Kõikidel õppepäevadel toimub kolm erinevat õppetegevust: emakeel, matemaatika ning vaheldumisi valikus liikumine, kunst ja muusika. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel.

Ootame õpilasi hiljemalt 16.20-ks. Õppejuht või õpetajad võtavad õpilasi vastu koolimaja ukse ees, kes lähevad koos õpilastega garderoobi.

NB! Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. 

Lapsele palume kaasa panna: 
pinal, milles on 2 teritatud harilikku pliiatsit; värvilised pliiatsid (mitte vildikad); kustukumm, käärid, liimipulk, A4 suuruses õpimapp ning vahetusjalanõud.

Palun ostke õppetööks:

  • NUTIVIHIK. KOOLIEELIKU MATEMAATIKA 2. OSA, TÖÖVIHIK 5-7AASTASTELE
  • Siiri Poopuu  Kirjutan tähti  töövihik 4-7-aastastele, kirjastus Kuma
  • Pilvi Kula Aabits, kirjastus Koolibri

  

VÄLJAVÕTE 

Tallinna Haridusameti 20.04.2023 käskkiri nr HA-4/22 Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine

Kooliks ettevalmistamine

3 tundi nädalas (õppetunni pikkus 30 minutit) - kuutasu õpilase kohta 39 eurot;

Üldhariduskoolides kehtestatud õppekavaväliste huvitegevuste hinnakirjad on kuupõhised õppeteenuse tasud. Tasu arvestamisel on sisse arvestatud koolivaheajad ja riiklikud pühad ning seetõttu ei tehta nendel perioodidel tasaarveldusi.

Kooliks ettevalmistamise huviringi korraldamine ei ole üldhariduskooli põhifunktsioon, vaid 6 kuni 7 aastaste laste ettevalmistamine kooliks on koolieelsete lasteasutuste ülessanne tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusest nr 97 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".  Eelkooli ringist osavõtt on vabatahtlik ning ei taga õppekohta koolis, kus laps eelkooli huviringis osales. Kõigile Tallinna linna lastele on tagatud elukohajärgne 1. klassi õppekohta, k.a seni kodus viibinud lapsele, ilma eelkooli ringi läbimiseta.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.