EST ENG RUS

Vilistlaspreemiad

 

Koolile annavad näo tema õpilased, õpetajad ja kindlasti vilistlased. Just nende elus hakkama saamine ja edu on tõestuseks kooli elujõust.  Alates 2008. aastast on välja antud vilistlaspreemiaid.  

Vilistlane Enno Selirand kuulutas välja omanimelise rahalise preemia gümnasistile, kes oma sõna või teoga on toetanud kooli head nime, õpilasele, kelle üle saavad uhkust tunda nii kool kui tema vilistlased:

  • Töökas, tark, õigete väärtushinnangutega ja abivalmis noor inimene, kes märkab enda kõrval  hädasolijat, tunnustab kaaslaste edu.
  • Oskab teha valikuid ja nende eest ka vastutada.
  • Edukas aineolümpiaadidel, esindanud kooli  konverentsidel või rahvusvahelistes projektides.
  • Oskus jagada oma vaimustust ja motiveerida kaasõpilasi tegutsema kooli heaks.
  • Edukas õpilane.

Vilistlane Tiiu Valm kuulutas välja stipendiumi kõige loomingulisemale gümnasistile. Just loomingulised õpilased kipuvad tänapäeva asjastuvas maailmas tunnustusest kõrvale jääma, sest nende väärtuse tunnetamine nõuab süvenemist ja erialast huvi. Püsiväärtused väljenduvad omaloomingus.

  • Tulemuslik tegevus meedias.
  • Andekas sõnaseadja, kes on kirjutanud luuletusi, lühijutte, novelle ning nendest ka kogumiku kokku seadnud.
  • Muusikaliselt andekas ja huvitav looja
  • Vaimsus, loovus ja looming jätab kauni jälje kodukooli kroonikaraamatusse.

Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.