EST ENG RUS

TugiteenusedTugiteenused Tallinna Kristiine Gümnaasiumis


Ristiku Põhikooli Nõustamiskeskus

Ristiku Põhikooli Nõustamis- ja õpiabikeskus alustab 15.09.2014 registreerimist ainealastesse õpiabirühmadesse. Registreerimiseks palume pöörduda Ristiku põhikooli õppealajuhataja või kooli sekretäri poole telefonidel 605 6039 või 605 6033  või meiliaadressil r.lind@ristiku.tln.edu.eeÕpiabirühma suurus on 6 õpilast. Vajadusel töötatakse lapsega ka individuaalselt. Rühmatundides osalemise kuutasu on 38 EUR, individuaaltundides (üks tund nädalas, 45 min) osalemise kuutasu on 51 EUR. Lapsevanemaga sõlmitakse vastav leping lapse õpiabirühmas osalemiseks. Töö õpiabirühmades algab 1. oktoobril ja lõpeb õppeaasta lõpus.

Käesoleval õppeaastal on võimalik registreerida matemaatikas 7. 8. ja 9.klassi õpiabirühma,eripedagoogilise õpiabi rühma jalogopeedilisele nõustamisele.

Ootame õpilasi osalema õpiabi tundides!


Olulised telefoninumbrid

ÜLDINE HÄDAABINUMBER 112

TALLINNA LASTE TUGIKESKUS
Asula 11 Tallinn
Tel 655 6970
www.lastetugi.ee

TALLINNA KRIISIABI KESKUS
Pärnu mnt 9 (III korrus) Tallinn
Tel 6 314 300, 24h
Psühholoogide vastuvõtt E-R 9-20, L 10-20

NOORTE USALDUSTELEFON
Tel 646 6666
www.jofo.ee/ut

LASTE ABI- JA INFOTELEFON
Tel 1345, 24h

UIMASTI, HIV-i ja AIDS-i INFO- JA TUGITELEFON
Tel 1707 E-P 8-20
Helistamine tasuta

OHVRIABI
Kriisitelefon  6 542 723

E 10-13
K 11-14
N15-18

www.ohvriabi.ee


Noorte vaimse tervise portaal Peaasi.ee pakub e-nõustamist

Noorte vaimse tervise portaali Peaasi.ee kaudu on võimalik küsida nõu kõikides vaimse tervisega seotud küsimustes, ka siis kui on raske eristada, kas tegemist on probleemi, häire või iseenesest mööduva enesetunde muudatusega.


Näiteks võivad enesetunnet häirida ärevus, muretsemine, mustad mõtted, teotahtetus, meeleolu langus, probleemid une või toitumisega. Vastuseid saab paranemisvõimaluste ning erinevate ravilahenduste kasutamise osas. Samuti saab abi õige pöördumiskoha leidmisel, kui soovitakse teada kuhu, millise spetsialisti poole ning kuidas täpsemalt pöörduda. Küsida saab nii enda, sõbra, pereliikme kui õpingu-või töökaaslase kohta.

 

Peaasi.ee nõustajad on kogemustega vaimse tervise spetsialistid, vastuse saab 48 tunni jooksul, e-nõustamine on tasuta. Nõustamisel lähtutakse konfidentsiaalsuse printsiibist.

 

Küsi nõu siit! http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogin

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.