logo logo tallinna kristiine gümnaasium
EST ENG RUS

KINNITATUD

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi

direktori 31.08.2015

käskkirjaga nr 1.1-6/9

 

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE KORD

1. Üldosa

1.1. Söökla on avatud õppetöö ajal kella 09.35 – 14.00.

1.2. Puhvet on avatud õppetöö ajal kella 07.30 – 14.00 kõigile külastajatele.

1.3. Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mille kinnitab direktor.

1.5. Nädalamenüü on paigutatud kooli kodulehele kristiine.edu.ee.

 

2. Toitlustamine

2.1. Toitlustamine toimub vastavalt direktori kinnitatud päevakavale.

 

3. Toitlustamise korraldamine sööklas.

3.1. Aineõpetaja tagab, et õpilased on õigeaegselt sööklas.

3.2. Õpilasel on võimalus valida iseteenindavalt toiduletilt sobiv toiduportsjon.

3.3. Klassijuhataja selgitab õpilasele toidu võtmisel iga portsjoni suuruse olulisust, et

toitu jätkuks kõigile.

3.4. Söökla korrapidaja - õpetaja tagab korra sööklas ja jälgib õpilaste kultuurse söömise

nõuete täitmist.

3.5. Lapsevanem on kohustatud teatama õpilase esimese puudumise kuupäeva ja õpilase viimase puudumise kuupäeva Koolitoitlustuse OÜ e-posti aadressil tiit@koolitoitlustus.ee või telefonil 5079958 või 6627405. Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha teatamisele järgnevast päevast ning järgmise kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem.

3.6. Vastavalt programmile „Koolipiim” on õpilasel õigus juua piima 200 grammi

päevas.

3.7. Vastavalt programmile „Koolipuuvili“ jagatakse tasuta 1 - 5 klassi õpilastele

puu- ja juurvilja igal esmaspäeval ja neljapäeval.

3.8. Koolitoidu kvaliteedi kohta teeb iga päev sissekande vastavasse päevikusse juhtkonna

esindaja ja kooliarst.

3.9. Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta esitatakse kirjalikult Koolitoitlustuse OÜ

tegevdirektorile Tiit Rehepapile e-posti aadress: tiit@koolitoitlustus.ee ja kooli

direktorile e-posti aadress: direktor@kristiine.edu.ee.

 

4. Toiduraha suurus ja arveldamise kord.

4.1. Põhikooli õpilastele on koolitoit tasuta.

4.2. 10 – 12 klassi õpilased saavad koolitoitu ettemaksu alusel.

4.3. 10 – 12 klassi õpilaste ühe toidupäeva maksumus on 1.34 eurot.

4.4. 10 – 12 klassi õpilaste toiduraha ettemaks tuleb üle kanda Koolitoitlustuse OÜ arveldusarvele EE672200221023029070, viitenumber 10045, eelmise kuu 25-ndaks kuupäevaks.

Hilisemaid ülekandeid arvesse ei võeta ja hilinejate toitlustamist ei toimu!

4.5. Maksekorralduse selgitusel lisada: kooli nimetus, õpilase ees-ja perekonna nimi,

klass ja kuu ning päevade arv, mille eest tasutaks.

(näiteks: Tallinna Kristiine Gümnaasium, Anne Kask, 11b klass, september 2015, 22 päeva.)

4.6. Toiduraha arveldamist sularahas ei toimu.

4.7. Lapsevanem on kohustatud teatama õpilase esimese puudumise kuupäeva

ja õpilase viimase puudumise kuupäeva Koolitoitlustuse OÜ e-posti aadressil

tiit@koolitoitlustus.ee E-mail on kaitstud või telefonil 5079958 või 6627405.

4.8. Õpilase toidupäeva maksumus arvestatakse maha teatamisele järgnevast päevast

ning järgmise kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem.

Tulevased sündmused:


Login

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

 


Tallinna Kristiine Gümnaasium
     Nõmme tee 32
     13426 Tallinn
+372 651 3032
kristiine@kristiine.edu.ee
Reg. 750165333