EST ENG RUSProjektid 2020-2021

 

Tallinna Kristiine Gümnaasium osaleb järgnevates Euroopa Liidu programmi Erasmus+ KA2 koolidevahelistes koostööprojektides:

Uue generatsiooni koolid hariduse valguses 4.0/ „New generation schools in the light of education 4.0“


Projekti „Uue generatsiooni koolid hariduse valguses 4.0“ eesmärk on integreerida Tööstuse 4.0 komponente ( robootika, 3d-disain, virtuaalreaalsus jne) haridussüsteemi ning selle tulemusel toetada matemaatika, loodusteaduste ja lugemise oskuste kasvu vähendades 15- aastaste õpilaste hulgas väljalangemise riski alla 15%, mida on ka käsitletud ka Euroopa Liidu 2020 aasta strateegias majanduskasvu tagamiseks vajaliku tegevusena. Lisaks soovime tutvustada tänastele õpilastel- kui tulevikku loovatele tehnoettevõtjatele oskusi näha ja ära tunda oma tulevikuvõimalusi.

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Hispaania, Portugal, Rumeenia, Sloveenia

01.09.2019-31.08.2022

 

Kõik mida vajame on uus Sy(STEM )/ „ALL WE NEED IS A NEW SY(STEM)“

Selle projekti eesmärk on: Aidata kaasa STEM-hariduse arendamisele kaasates tööstus 4.0 elemente koolides ja vähendada ebaõnnestumisi alla 15%, nagu on määratletud ET2020-s.

Tahame olla uue põlvkonna koolid, kes rakendavad STEM - lähenemisviisi kooskõlas eesmärgiga vähendada ebaõnnestumiste määra 15 - aastaste vanuserühmas alla 15% lugemise, matemaatika ja teaduse valdkonnas, nagu on sätestatud ELi 2020. aasta strateegias.

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Soome, Portugal, Ungari, Itaalia

Projekti kestus: 09.01.2020-31.08.2022

 

Tuleviku võti- ökoloogiasõbralikud robotid/ „The Code Of Future: Eco-friendly Robotics“

Soovime oma koolides välja töötada mudeli ja pakkuda seeläbi tuge oma riikide jätkusuutlikuks kasvuks - kaasata õppesse rohkem loodusteaduseid ja tehnoloogiat- tegevusi mis on kooskõlas eesmärgiga vähendada ebaõnnestumiste määra 15 - aastaste vanuserühmas alla 15% lugemise, matemaatika ja teaduse valdkonnas, nagu on sätestatud ELi 2020. aasta strateegias.

Seetõttu võtame eesmärgiks

1 - õppida koostööd erinevate kultuuridega

2 - tugevdada meie õpetajate professionaalsust läbi rahvusvahelise koostöö

3 - jagada keskkonnasõbralike koolide häid tavasid / kogemusi

4 - Töötame haridusrobotitega, et leida keskkonnaprobleemidele lahendusi

5 - STEM õppe õppeedukuse suurendamiseks rakendame üheskoos VEX, LEGO EV3 jne. roboteid

6 - murrame negatiivseid eelarvamusi robotite suhtes ja rakendame haridusroboteid globaalsetele probleemidele lahenduse leidmistel

7 - aidata õpilastel keskenduda looduskeskkonnaga seotud probleemidele (taastuvenergia, ringlussevõtt, kliimamuutused jne)

 

Osalevad riigid: Eesti, Türgi, Portugal, Poola, Hispaania, Makedoonia

Projekti kestus: 09.01.2020-31.08.2022

 

 

Eestisisesed projektid

 

Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)

Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Haridusamet 
   
Kaitse Ennast ja Aita Teisi 

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat


Projektid 2019-2020

Erasmus+

EĞİTİM 4.0 IŞIĞINDA YENİ NESİL OKULLAR“  rahvusvaheline koostööprogramm

Liiklusohutus

1.klassid

Noorsoopolitsei, Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupp

Sport koolis

1.klassid    

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet,Tallinna Haridusamet

Kaitse end ja aita teist

6.klassid 

Põhja Päästekeskus

VEPA

I-II kooliaste

Tervise Arengu Instituut (koolikiusamine, suhtlemis- ja koostööoskused)

Vau! Ohhoo! 

7.klassid 

õppimine läbi huvitavate ja praktiliste tegevuste

Minu Lugu

9-12.klassid

100 ettevõtjat ja juhti Tallinna koolides

Euroopa keeltepäev

5.klass

eTwinningu projekt

Soovide puu

5.klass

eTwinningu projekt

Liiklusvanker

Tihase Lasteaiale ehitavad meie põhikooli õpilased liiklusvankri


Projektid 2018/2019

Robomatemaatika (kuidas robotite kasutamine matemaatikatunnis tõstab õpitulemusi (I ja II kooliaste) Tallinna Ülikool
Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)     KIK, Tallinna Haridusamet
Long-term Study Mobility (School Exchange Partnerships) Erasmus +
Tagasi kooli TKG vilistlased, lapsevanemad

Projektid 2017/2018

Loodus- ja keskkonnaprojektid (õppekäigud)

Tallinna Haridusamet

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Suitsuprii klass

Tervisearengu Instituut

Kaasjuhendamise projekt           

Tallinna Ülikool, Tallinna Haridusamet

Minikonverents

koostööprojekt vilistlastega

Tagasi kooli

TKG vilistlased, lapsevanemad

Sport kooli

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Haridusamet


Projekt "Sport kooli"

2017/2018. õppeaastal on 1. klassi õpilased haaratud projekti "Sport kooli", mis on algatatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt koostöös Tallinna Haridusametiga. Projekti eesmärgiks on suurendada kooliõpilastes liikumisharjumusi ja teisalt tutvustada lastele erinevaid spordialasid kvalifitseeritud treenerite käe all ja seda oma kooli juures. 
Programm kestab õppeaasta lõpuni ehk 2018. aasta juuni alguseni.

I poolaastal toimusid õpilastele karate (treener Vladimir Domashkevich, Spordiklubi EDU-DO ja akrobaatika (tsirkusetreeningud viib läbi treener Kaupo Pilder, Tsirkusestuudio Folie). II poolaastal  jätkatakse akrobaatika (treener Kaupo Pilder, Tsirkusestuudio Folie) ja judoga (treener Toni Eylandt, Toni Judokool EST).


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.