EST ENG RUSProjektid 2012/2013 õ.a

Aktiivne ja turvaline koolipäev Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt 2009-2012 (TallinnaHaridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus)
“Many cultures, one tehnology. Robotics as a platform to exchange experience  during the common action" ARCHIMEDESE  ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM Comeniuse  koolide koostööprojekt (Eesti,  Leedu,Poola,  Itaalia, Portugal, Hispaania)
NutiLabor Vaata Maailma SA, EMT, Elioni ja Microsofti infotehnoloogia-alaste huviringide (robootika) koostööprojekt
RMK programm "Loodusega koos" 8.klassid Oandu looduskeskuses "Kes elab metsa sees", 10. klassid Nõva looduskeskuses "Maa, mis tõuseb merest"
Uurimistööde õpilaskonverents Tallinna gümnaasiumiõpilaste koostööprojekt
Sõpruskoolide koostööprojekt Helsingi Aleksis Kivi nimeline kool
Tee ise ja tunne rõõmu Kristiine Linnaosavalitsuse ja koolide ühisprojekt

 

 

 

Kool osaleb tervist edendavate koolide tegevuses


Projektid 2011/2012 õ.a

2011/2012 õppeaastal osaleb Tallinna Kristiine Gümnaasium järgmistes rahvusvahelistes projektides:

ERDF Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev”

European Schoolnet projekt Acer Pilot (how the use of ACER Windows tablets can impact on teaching and learning practices in classes) 

SA  Archimedese Elukestva õppe programm (koolidevaheline koostöö robootika valdkonnas, õpilasvahetus)


Projektid 2010/2011 õ.a.

Rahvusvaheline Nordic Junior koostööprojekt Helsingi Aleksis Kivi nimelise kooliga:

Õpetajate vahetus 07-11.02.2011; 14-18.03.2011

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilaste õppereis Helsingisse 14-18.02.2011

 

Tallinna Haridusameti ja Turu linna Haridusteenuste keskuse Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ aastatel 2009-2012

 

Multikultuurilisus on meie rikkus:

Koostöö Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi ja partnerkoolidega

Tallinna kodurahuprogrammi projekt "Vene jälg Eesti ajaloos”

Suitsuprii klass - Tervise Arengu Instituut, Punane Rist

 

Õpilaskonverents „Väikeste sammudega suurte eesmärkide poole”

 

Vilistlane koolis

 

Kool osaleb tervist edendavate koolide tegevuses

 

Ainenädalad


Projektid 2009/2010 õ.a.

ÜLEKOOLILISED PROJEKTID 2009/2010

Aktiivne ja turvaline koolipäev

Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt 2009-2012 koostöös Tallinna Haridusameti ja Turu

linna Haridusteenuste keskuseg

 

Loodus

osa kultuurist Helsingi Aleksis Kivi nimelise kooli ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ühisprojekt

 

Müstiline ja salapärane loodus

Prantsuse saatkonna ja MTÜ Noored talendid kultuuriprojekt

 

Suitsuprii klass

Tervise Arengu Instituut, Punane Rist

 

Õpilaskonverents

Vilistlaste ja lapsevanemate koostööprojekt'

 

Heli maagia

Eesti Kontsert, vanamuusika ja kaasaegse muusika erinevate zanrite tutvustamine

 

Tee ise ja tunne rõõmu

Kristiine Linnaosavalitsuse ja linnaosa koolide ühisprojekt

Lastevanemate kool

Pedagoogide ja lastevanemate koolitusprojekt

 

Kool osaleb tervist edendavate koolide tegevuses


Projektid 2008/2009 õ.a.

Ülekoolilised projektid 2008/2009 õppeaastal:

 

TALLINNA KRISTIINE GÜMNAASIUM 90

„Läbi aastate ja aja”

            Vilistlaskogu moodustamine    

            Õpilaskonverents

            Juubeliraamat

            Jõululaat

            Vilistlane koolis

            Jõulukontsert Oleviste kirikus

            Ühispilt „Meie klass”   

            Orienteerumismäng „Tunne oma kooli”

            Õpilasfilmid „Minu klass”

            Film „Kool läbi aegade”

            Veebipõhine koolileht „Ökula”

            Lahtiste uste päev vilistlastele                                      

                        -pidulik aktus

                        -direktori vastuvõtt

                        -spordivõistlused

                        -õpilastööde näitus

                        -ajaloomuuseum

                        -vilistlasõhtu                            

           

TALLINNA KVALITEEDIAUHIND 2009      Tallinna Haridusamet

“Hea õpikeskkonnaga kool”  

HUVITAV KOOLITUND                                    Helsingi Aleksis Kivi nimelise kool

            Juhtkonna vari

            Rahvusvaheline muuseumipäev 

RAHVUSVAHELINE FOTOKONKURSS        Helsingi Aleksis Kivi nimeline kool

„ Elus asi on kõige parem asi“                          Ristiku Põhikool  

ROHELINE KOOLIÕU KUI ÕPIKESKKOND   Presidendi Kantselei

                                                                               Eesti Õpetajate Liit 

SUITSUPRII KLASS                                            Tervise Arengu Instituut


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.