EST ENG RUSProjektid 2005/2006 õ.a.

KVALITEET HARIDUSES - Briti Nõukogu,  juhtkonna ja õpetajate koolitus

 

KOOLIJUHTIMINE 21. SAJANDIL - Briti Nõukogu, juhtkonna koolitus

 

MUUKEELNE LAPS KOOLIS – Tallinna Ülikool,õppekavaarendus, õpetajate koolitus

 

LASTEVANEMATE KOOL – Avatud Meele Instituut, Alter Ego

 

KIRI / SÕNNUM - MÄRKA INIMEST – ülevabariigiline õpilaskonverents

 

ROHELINE KOOLIÕU – Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei

 

NOORTE ÕPPEKAVAVÄLINE EESTI JA VENE KEELE ÕPPE PROJEKT - Tallinna

Üldgümnaasium ja Eesti Mereakadeemia  Merekool

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS (1-4. klass)  – Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM (5. klassid) – tervislik ja säästev eluviis, koostöö

Aleksis  Kivi nimelise kooliga Helsingis 

 

ONLINE TUNNID – EF pilootprojekt, koostöö Hylton Red House School, Inglismaal       

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu Instituut


Projektid 2004/2005 õ.a.

PERE JA KOOLI TÄHTSUS LAPSE EMOTSIONAALSEL JA VAIMSEL ARENDAMISEL
 
 
KVALITEET HARIDUSES – Briti Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium
 
OLE NORMAALNE
 
MUUSIKAETENDUSE SÜND
 
KESKKONNAPROJEKT "PUHAS VESI"
 
EMAKEELEPÄEV
 
EUROOPA KOOLIS
 
TALLINNA JA ITAALIA NOORSOOVAHETUSE PROJEKT
 
TALLINNA ÜLDGÜMNAASIUMI JA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI NOORSOOPROJEKT

Tulevased sündmused:Logi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"