EST ENG RUSProjektid 2007/2008 õ.a.

ÕPI KAASLASELT - õpilaskonverents

 

MIDA ON ÕPPIDA EUROOPA LIIDU RAHVUSKOOLIS -  Kooltus-ja nõustamis-keskus Hared,õpetajate koolitus

                 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS - Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM  – tervislik ja säästev eluviis koostöö Aleksis Kivi nimelise kooliga Helsingis

 

TEE ISE JA TUNNE RÕÕMU - Kristiine Linnaosavalitsus, linnaosa koolide tantsu-võistlus ja teatrifestival

 

SÖÖ TERVISEKS!

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES

Tervise Arengu Instituut


Projektid 2006/2007 õ.a.

OLE NORMAALNE - Kristiine LOV, Tallinna Politseiprefektuur, liiklus- ja  tervisekasvatuse alaste teadmiste parandamine

 

EMAKEELEPÄEV – Rahvusraamatukogu, emakeele väärtustamine, infokirjaoskuse olulisus kaasajal ja raamatukogu IT võimaluste tutvustamine

 

EUROOPA KOOLIS - Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Teadusministeerium

õpilaskonkursi kaudu tutvuda ja tutvustada Euroopa Liitu

 

ROHELINE KOOLIÕU - Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei, õppetund kooliõues, koolikeskkonna ja korrastatud territooriumi väärtustamine

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS - Politsei ja Päästeamet, teavitada õpilasi liikluses ja tänavatel valtsevatest  ohtudest, tutvustada käitumisviise kriisisituatsioonis, õpilase õigused ja kohustused

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM - Aleksis Kivi nimeline kool Helsingis, propageerida tervislikku ja säästvat eluviisi

 

KOOLIKONTSERDID – Eesti Kontsert, vanamuusika ja kaasaegse muusika erinevate zanrite tutvustamine

 

KULTUURI- JA KEELEPRAKTIKA MOSKVAS - Leontravel OÜ, ajaloo ja kultuuri-väärtustega tutvumine, keelepraktika

 

FOTOKONKURSS „AASTAEAG JA INIMENE“ - Pildikompanii OÜ, õpetada õpilasi ja õpetajaid  nägema ja mõistma inimest ning loodust kui tervikut

 

SÖÖ TERVISEKS!

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu  Instituut 


Projektid 2005/2006 õ.a.

KVALITEET HARIDUSES - Briti Nõukogu,  juhtkonna ja õpetajate koolitus

 

KOOLIJUHTIMINE 21. SAJANDIL - Briti Nõukogu, juhtkonna koolitus

 

MUUKEELNE LAPS KOOLIS – Tallinna Ülikool,õppekavaarendus, õpetajate koolitus

 

LASTEVANEMATE KOOL – Avatud Meele Instituut, Alter Ego

 

KIRI / SÕNNUM - MÄRKA INIMEST – ülevabariigiline õpilaskonverents

 

ROHELINE KOOLIÕU – Eesti Õpetajate Liit, Vabariigi Presidendi Kantselei

 

NOORTE ÕPPEKAVAVÄLINE EESTI JA VENE KEELE ÕPPE PROJEKT - Tallinna

Üldgümnaasium ja Eesti Mereakadeemia  Merekool

 

ELAME KODANIKU ÜHISKONNAS (1-4. klass)  – Politsei ja Päästeamet

 

TERVES KEHAS TERVE VAIM (5. klassid) – tervislik ja säästev eluviis, koostöö

Aleksis  Kivi nimelise kooliga Helsingis 

 

ONLINE TUNNID – EF pilootprojekt, koostöö Hylton Red House School, Inglismaal       

 

KOOL OSALEB TERVISEEDENDUSLIKE KOOLIDE TEGEVUSES – Tervise Arengu Instituut


Projektid 2004/2005 õ.a.

PERE JA KOOLI TÄHTSUS LAPSE EMOTSIONAALSEL JA VAIMSEL ARENDAMISEL
 
 
KVALITEET HARIDUSES – Briti Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium
 
OLE NORMAALNE
 
MUUSIKAETENDUSE SÜND
 
KESKKONNAPROJEKT "PUHAS VESI"
 
EMAKEELEPÄEV
 
EUROOPA KOOLIS
 
TALLINNA JA ITAALIA NOORSOOVAHETUSE PROJEKT
 
TALLINNA ÜLDGÜMNAASIUMI JA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI NOORSOOPROJEKT

Tulevased sündmused:


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"