EST ENG RUSPROJEKTID 2015/2016

Nutilabor

Vaata Maailma SA, Telia, Elioni ja Microsoft

   

Suitsuprii klass

Tervisearengu Instituut

   

Ülekooliline projektipäev

koostööprojekt koostööpartneritega, vilistlastega, lapsevanematega

   

Tagasi kooli

vilistlased, lapsevanemad

   

Erasmus+ "Active, Attractive And Interactive eU Mathematics"

Horvaatia, Itaalia, Prantsusmaa, Eesti, Saksamaa,

 

Leedu, Portugal, Hispaania

   

Kaitse end ja teisi  (KEAT), 6.klassid

Päästeameti Põhja päästekeskus

   

Nutikalt netis

Peaauhind vabariigis

Erinevate põlvkondade lõimimine ja lõimumine

Tallinna Ha konkurss Parim koostööprojekt 2016

 

Kool osaleb Tervisearengu Instituudi projektides

 

Projektid 2014/2015 õ.a

 

Nutilabor

Vaata Maailma SA,EMT

 

Elioni ja Microsoft

   

Suitsuprii klass

Tervisearengu Instituut

   

Õpilaskonverents

koostööprojekt vilistlastega

   

Tagasi kooli

Tallinna 4.Keskkool- ...

 

TKG vilistlased

   

Sõpruskoolide koostööprojekt

Helsingi Aleksis Kivi kool

   

Kool osaleb Tervisearengu Instituudi Projektides

Tervise Arengu Instituut

"Käitumisoskuste õpetamine 1. klassis" - 1b

 
   

Lühifilmide festival

Tallinna koolid

   

Robootikapäev

Tallinna koolid

 

Helsingi Aleksis Kivi kool

 


Projektid 2013/2014 õ.a

ARCHIMEDESE ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM

“Many cultures, one tehnology. Robotics as a platform to exchange experience during the common action " Comeniuse koolide koostööprojekt (Eesti, Läti, Leedu,Poola, Itaalia, Portugal, Hispaania)

 

NutiLabor Vaata Maailma SA, EMT, Elioni ja Microsofti infotehnoloogia-alaste huviringide (robootika) koostööprojekt

Suitsuprii klass Tervisearengu Instituut

Turvaliselt internetis Lastekaitse Liit, Inimeseõpetuse ühing(7.-8. klass)

“Mets kui apteek” Keskkonnainvesteeringute Keskus, Aegviidu looduskeskus (6.klassid)

Õpilaskonverents Tallinna gümnaasiumiõpilaste koostööprojekt vilistlastega

Sõpruskoolide kooliteatrite projekt koostööprojekt Helsingi Aleksis Kivi nimeline kool

Tagasi kooli Tallinna 4. Keskkooli, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi vilistlased

Kool osaleb Tervisearengu Instituudi projektides


Projektid 2012/2013 õ.a

Aktiivne ja turvaline koolipäev Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt 2009-2012 (TallinnaHaridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus)
“Many cultures, one tehnology. Robotics as a platform to exchange experience  during the common action" ARCHIMEDESE  ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM Comeniuse  koolide koostööprojekt (Eesti,  Leedu,Poola,  Itaalia, Portugal, Hispaania)
NutiLabor Vaata Maailma SA, EMT, Elioni ja Microsofti infotehnoloogia-alaste huviringide (robootika) koostööprojekt
RMK programm "Loodusega koos" 8.klassid Oandu looduskeskuses "Kes elab metsa sees", 10. klassid Nõva looduskeskuses "Maa, mis tõuseb merest"
Uurimistööde õpilaskonverents Tallinna gümnaasiumiõpilaste koostööprojekt
Sõpruskoolide koostööprojekt Helsingi Aleksis Kivi nimeline kool
Tee ise ja tunne rõõmu Kristiine Linnaosavalitsuse ja koolide ühisprojekt

 

 

 

Kool osaleb tervist edendavate koolide tegevuses


Projektid 2011/2012 õ.a

2011/2012 õppeaastal osaleb Tallinna Kristiine Gümnaasium järgmistes rahvusvahelistes projektides:

ERDF Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev”

European Schoolnet projekt Acer Pilot (how the use of ACER Windows tablets can impact on teaching and learning practices in classes) 

SA  Archimedese Elukestva õppe programm (koolidevaheline koostöö robootika valdkonnas, õpilasvahetus)


Tulevased sündmused:


30.03.2023 Peetsude meisterdamine
27-31.03.2023 Stiilinädal
31.03.2023 Naljapäev; retrodisko vahetunnid


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.