EST ENG RUS

Uudised/TeatedTeade

Lp toidupaki tellija !
 
Toidupakke jagatakse tööpäeval kella 11.00 - 13.00-ni  söökla sissepääsust kooli sisehoovis.
Sissepääs kooli territooriumile Tedre tänava jalgväravast.
 
Koolimajas  ei korraldata toidu söömist ning valmissöök antakse üle ainult  transpordiks. 
 
NB!
Kui toidupaki tellija pole tellitud toidupakile kahel päeval järjest järele tulnud, siis toidupaki tellija kustutatakse toidupaki tellijate nimekirjast.

 


Koolilõuna

Tallinna linn pakub võimalust saada tasuta koolilõunat, et tagada õpilastele vähemalt kord päevas soe toit.


Lapsevanemad, kes soovivad tellida koolilõuna, täidavad lisatud vormi: https://forms.gle/suYx271YCNuLAjBe6

Iga nädala reedel hiljemalt kell 12.00 tuleb lapsevanemal täita sooviavaldus järgmiseks nädalaks. Kui koolilõuna soovi ei ole, siis koolile teatamine ei ole vajalik.

 

Toidu jagamine toimub tööpäeviti ajavahemikus kell 11.00-13.00.
Toidu jagamise konkreetne koht sõltub erinevate koolide õpilaste arvust, millest teavitatakse täiendavalt. Koolilõuna jagatakse termokarbis ja kohapeal sööma ei jääda.

Juhul kui soovite mingil hetkel loobuda juba tellitud koolilõunast, palume sellest teavitage esimesel võimalusel kristiine@kristiine.edu.ee

Küsimuste korral palume pöörduda
kristiine@kristiine.edu.ee
Infotelefon 6513 032


Arvutite laenutus

Lapsevanematel on võimalus taotleda kaugõppe perioodiks koolilt arvuti (piiratud kogus). 

Palume digitaalselt allkirjastatud taotlus saata kooli üldmeilile kristiine@kristiine.edu.ee  20.03.2020 kella 16.00ks.

Arvutite väljastamine toimub 23.märtsil kell 12.00-13.00  kooli turvatöötaja ruumis.

Taotluse leiate SIIT


Teade Haridus- ja Teadusministeeriumilt

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega oleme kogunud kokku täiendavaid soovitusi haridusasutustele kolmel olulisel teemal: välisreiside korraldamine ja väliskülaliste vastuvõtmine, käitumine olukorras, kui haridusasutuses tuvastatakse COVID-19 haigusjuhtum ning distantsõppe läbiviimine.
 
Haridus- ja Teadusministeerium tänab kõiki haridusasutusi keerulises olukorras vastutusrikaste otsuse tegemise valmiduse eest. Oleme saanud hulgaliselt kinnitusi, et meie lasteaiad, koolid, kutse- ja kõrgkoolid ja huviharidusasutused on vajadusel valmis oma tegevust ümber korraldama ning järgivad olulisi ennetusmeetmeid.
 
Soovitused leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.
 
Oleme oma veebis koondanud ühte kohta ka kõik varasemad haridusasutustele, õpilastele ja lastevanematele jagatud soovitused seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmetega. Leiate need siit.
 
Haridus- ja Teadusministeerium

 


Väljavõte

KÄSKKIRI

 

Tallinn                                                                                           11. märts 2020 nr 3.1-18/10

 

Eelkooli lõpetamine

 

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe (1), Tallinna Linnapea 11.03.2020 käskkirjast nr T-4-1/20/6, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 06.03.2020 käskkirjast nr 8-4/21

  1. Lõpetada 2019/2020 kooliks ettevalmistava eelkooli tegevus alates 11.märtsist 2020.
  2. Väljastada lapsevanematele arved ühe eelkooli toimumise kohta 04.03.2020.
  3. Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustav üritus 25.03 jääb ära.
  4. Eelkooli tunnistused väljastatakse õppeaasta lõpul kooli kantseleist.

Tulevased sündmused:


Seoses viiruse levikuga on kõik sündmused hetkel edasi lükatud.

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"