EST ENG RUS

 


Viimati lisatud


Katsed 10. klassi

Anname teada, et viiruse ohu tõttu on kõikide koolide vastuvõtukatsed ning vestlused lükatud edasi vähemalt kaheks kuuks (alates 10.03) kuni uute asjaolude selgumiseni. Seega igasugused katsed, kus on lapsed üle Eesti või linna, on edasi lükatud, sh üleminekuklassides.

Täname mõistva suhtumise eest!


Väljavõte

KÄSKKIRI

 

Tallinn                                                                                           11. märts 2020 nr 3.1-18/10

 

Eelkooli lõpetamine

 

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 22 Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe (1), Tallinna Linnapea 11.03.2020 käskkirjast nr T-4-1/20/6, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktori 06.03.2020 käskkirjast nr 8-4/21

  1. Lõpetada 2019/2020 kooliks ettevalmistava eelkooli tegevus alates 11.märtsist 2020.
  2. Väljastada lapsevanematele arved ühe eelkooli toimumise kohta 04.03.2020.
  3. Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustav üritus 25.03 jääb ära.
  4. Eelkooli tunnistused väljastatakse õppeaasta lõpul kooli kantseleist.

Koolimaja on suletud.

Teavitame teid, et Kristiine gümnaasiumi õpilasel on tuvastatud COVID-19 viirus. Kuna laps on viibinud õppetööl, oleme otsustanud koolis statsionaarse õppe vähemalt 14 kalendripäevaks ära jätta. Selle aja jooksul korraldatakse koolis põhjalik ruumide desinfitseerimine. 

Õppetöö korraldatakse mittestatsionaarselt, täpsemaid juhiseid edastavad aine- ja klassiõpetajad e-kooli kaudu.

Kuna ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku on puutunud, palume kõigil õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Samuti palume mitte osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Inimesed, kel on põhjendatud kahtlus, et nad võivad olla nakatunud koroonaviirusega, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid ehk köha, palavik ja/või hingamisraskused. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega. 

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav terviseameti kodulehelt -https://www.terviseamet.ee/

Viiruseennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised 

 


Eelkooli lõpetamine ja kooli tutvustamine

Kolmapäeval, 25.märts 2020, toimub 2019/2020 õppeaasta eelkooli lõpetamine kell 16.25-18.00

Päevakava:

Lapsevanematele

16.30-17.00 Koolikorralduse tutvustus.   direktor Tiina Pall; õppealajuhataja Anu Rannus

17.00-17.15 Eelkooli kokkuvõte. õpetajad Mare Pukk ja Reet Loit

17.15-17.30 Eelkooli õpilaste esinemine. õp. Merlin Jalajas

17.30-18.00 Kooliruumidega tutvumine.

Eelkooli õpilased

Eelkooli tunnid toimuvad 16.25-17.15​

 


Esinemine Kristiine Tegevuskeskuses

21.veebruaril käisid meie kooli õpilased esinemas Kristiine Tegevuskeskuse eakate päevakeskuses. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil esinesid solistid, luuletuste lugejad ning lastekoor.


Tulevased sündmused:


Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"