EST ENG RUS

 


Viimati lisatud


10. klassi dokumentide vastuvõtt 19. - 28. juuni 2019

 1. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele või vanemale teatavaks hiljemalt 31. maiks ja selle alusel koostatakse 10. klasside eelnimekirjad.
 2. Kui eelnimekirjas olev õpilane ei ole toonud 28. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kustutatakse ta eelnimekirjast ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas järgnevale õpilaskandidaadile.
 3. Digitaalselt allkirjastatud taotlus 10. klassi vastuvõtuks saadetakse kooli meiliaadressile hiljemalt 29. juuniks.
 4. Lisaks taotlusele esitab õpilaskandidaat järgmised dokumendid hiljemalt 29. juuniks:
 • Kooli meiliaadressile digitaalselt allkirjastatud taotlus (vorm kooli kodulehel).
 • Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • Sisseastuja põhiharidust tõendava dokumendi originaal või välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi originaal
  • põhikooli lõputunnistus;
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
 1. Dokumentide alusel registreerib kool õpilase eKooli nimekirja.
 2. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.
 3. Juhendi esmase e-õpilaspileti tellimiseks leiate SIIT.

Koolimaja on avatud:

19.06.2019 - 20.06.2019    kell 09:00 - 15:00

21.06.2019                         kell 09:00 - 12:00

25.06.2019 - 27.06.2019    kell 09:00 - 13:00

28.06.2019                         kell 09:00 - 12:00


Tallinn tänas eesti keele õpetajaid

Emakeele aasta puhul olid eesti keele õpetajad palutud 20.mail vastuvõtule Laululava klaassaali, kus neid tänati selle eest , et nad on vabatahtlikult võtnud suurema vastutuse meie keele ja kultuuri säilimise eest.

Risto Joosti dirigeerimisel esitati klassikalist muusikat, meeleolu lisasid Lenna ja Ivo Linna etteasted.


Kõige suurema tähelepanu osaliseks said viis õpetajat, kes olid eesti keelt õpetanud viiskümmend aastat. Nende hulgas oli ka meie kooli lugupeetud ja armastatud eesti keele õpetaja Helmi Kelle.

Palju õnne Sulle, Helmi!


Kohvikutepäev


Edu kõne kirjutamise võistlusel

Aprillis toimus kõne kirjutamise võistlus Tallinna koolide 5.-6.klassidele. Eesmärgiks oli toetada õpilaste huvi emakeele ja Eestimaa vastu. Õpilased kirjutasid oma muredest ja rõõmudest, mõeldes kodumaale ja selle armsa keele väljendusrikkusele. Igast koolist oli võimalik edasi saata kuni 5 tööd.

10.mail toimus Õpetajate Majas kõnevõitluse pidulik lõpetamine. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilased esinesid muusikalis-sõnalise kavaga, kuhu olid põimitud ka esitatud kõned.

Isikupäraste kõnede eest said diplomid meie kooli õpilased Elisabet Allas, Lotta Tolmats, Sigrid Anton ja Oliver Kask. Kõige edukam oli Magnus Loss 6.b klassist, kes pälvis III auhinna, juhendas Piret Vahtra.

Palju õnne, Magnus!


Töökorraldusest 2019/2020 õppeaastal

Seoses suur ruumipuudusega, kohustuslike ujumiskursuste, õppekäikude, õppetundidega väljaspool kooli ja  gümnaasiumi valikkursustega, tuleb kõigil õpilastel arvestada korduvate tunniplaani muutustega. 

Õppetöö toimub tööpäeviti ajavahemikul kella 08.00-17.00, sh. 

 1. klassid alustavad koolipäeva kell 11.45
 2. klassid alustavad koolipäeva kell 08.00
 3. klasside tunnid toimuvad alates kella 08.00, kuid muutuvad seoses ujumisega. Koolipäeva lõpp võib jääda konkreetsel perioodil ka kella 15-16 vahele.
 4. klasside tunniplaan muutub vähemalt kahel korral õppeaastal ja tunnid võivad toimuda ka õhtupoole (I poolaasta alustavad 2 klassikomplekti hommikul ja 2 klassikomplekti lõuna paiku; II poolaastal need kes alustasid hommikul, hakkavad koolis käima hiljem ning need kes alustasid hiljem, hakkavad koolis käima hommikul 8.00st).

Tulevased sündmused:


23.09 - 27.09 Spordinädal

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

4.10 Õpetajate päevLogi sisse

 TKG 100 INFO

Tunniplaan

 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"